Text Size

Nová strategie v boji s Fairy ring

Fairy ring je vytrvalý a složitý problém putting greenů. Je známo až 60 různých druhů houby Basidiomycetes, které jsou asociovány s Fairy ring. Z toho vyplývá, že i aplikované fungicidy mají různou efektivitu. Obecně se dá říci, že chemická kontrola je dostatečným lékem. V závislosti na závažnosti viditelných symptomů se aplikuje fungicid nebo několik fungicidních přípravků najednou. Tyto přípravky většinou potlačí výskyt symptomů, ale mají minimální efekt na změnu půdního prostředí a tudíž symptomy (i když jsou potlačeny) přetrvávají.

Fotografie č. 1: Dvě preventivní jarní aplikace fungicidů mohou efektivně působit v boji proti Fairy ring na greenech Psinečku výběžkatého i Troskutu prsnatého.

Výzkumy provedené dr. Lane Treadway na North Carolina State University identifikovaly jen tři houby asociované s Fairy ring na putting greenech. Preventivní aplikace fungicidů byly vice efektivní než aplikace léčebné. Polní pokusy ukázaly, že dvě jarní aplikace triadimefonu (a do určité miry i azoxystrobinu a pryaclostrobinu) v rozmezí 21 až 28 dní efektivně regulují Fairy ring na greenech Psinečku výběžkatého i Troskutu prsnatého v některých případech i po celou sezónu.  První aplikace by se měla provést, když 5-ti denní průměrná teplota půdy dosáhne 13°C (55°F) v hloubce 5cm. Jako bonus se ukázalo zavlažení půdy do hloubky 6mm.

Více informací o této studii je možné nalézt na:

Fairy Ring

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks