Text Size

Dolarová skvrnitost neboli Dollar Spot

Na nízce sekaném trávníku s chladnomilnými druhy trav jako jsou třeba putting greeny, se dolarová skvrnitost může jevit jako malé kruhovité skvrny, které se časem “propadnou”. Dolarová skvrnitost se také může vyskytovat jako malé dolíčky velikosti nehtu až po kruhovité skvrny, které nejsou větší než 5cm v průměru. Jestliže se toto onemocnění rozroste do závažných rozměrů, mohou tyto skvrny splynout a vytvoří velké, zanedbané plochy. Na vyšším turfu jako jsou například fotbalová hřiště nebo rafy, se onemocnění může jevit jako nepravidelné, vybledlé skvrny, které mohou mít až 15cm v průměru. Dolarová skvrnitost se rozšiřuje hlavně díky sekacím jednotkám a ostatnímu strojovému parku používaném na hřišti. Může být ale roznášena i na botách a díky golfovým vozíkům.

Fotografie č. 1: Symptomy dolarové skvrnitosti na nízce sekaném turfu Psinečku výběžkatého (Agrostis stolonifera)

Za přítomnosti rosy je patrné mycelium patogenu Sclerotinia homoeocarpa, které vypadá jako pavučinky. Když se rosa vypaří a stébla jsou suchá, mycélium zmizí. Léze na stéblech mají často tvar miniaturních přesípacích hodin, ale i oválné nebo protáhlé tvary. Léze mají narezlou až vybledlou barvu s hnědým okrajem, který je po celé šířce stébla. Hnědý nebo načervenalý pruh  na vnějším okraji léze se vyskytuje u všech chladnomilných druhů trav kromě Lipnice roční. Stéblo může začít odumírat od svého vrcholového konce a celé stéblo dostane vybledlou barvu.


Fotografie č. 2 Symptomy dolarové skvrnitosti na vyšším turfu Lipnice luční (Poa pratensis).

Dolarová skvrnitost je nejaktivnější v rozmezí 15 až 30°C s vysokou vzdušnou vlhkostí a vlhkým povrchem stébel. Obecně se dá říci, že teplé a vlhké dny, chladnější noci a rosa jsou pro vývoj tohoto onemocněné nejlepší. I když vlhkost trávníku a vzduchu je nezbytná pro toto onemocnění, dolarová skvrnitost je nejakutnější na suchých půdách.

Fotografie č. 3 Mycélium dolarové skvrnitosti.

Ke snížení závažnosti tohoto onemocnění, udržujte adekvátní půdní vlhkost a hladinu hnojiva. Dolarová skvrnitost je nejaktivnější na turfu s nedostatkem dusíku. Také je dobré odstranit z turfu brzy z rána rosu, což zkracuje dobu mokrýh stébel, která je nezbytá pro rozvoj onemocnění. Výzkumy dokázaly, že odstranění rosy až pozdě ráno nebo počkat, až se rosa sama vypaří, vede k rozsáhlejšímu výskytu onemocnění než když se rosa odstraňuje brzy ráno.

Fotografie č. 4 Léze na stéblech.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks