Text Size

Letní skrnitost na Lipnici luční (Poa pratensis)

Letní skrnitost je způsobena patogenem Magnaporthe poae, který kolonizuje kořeny Lipnice luční (angl. Kentucky bluegrass) během jara a začátkem léta, ale symptomy nejsou viditelné až na konci léta. S příchodem horkých a suchých letních měsíců kořenový systém odumírá a stává se nefunkčním. Když teplota stoupne na 29-35°C symptomy se začnou vyskytovat jako nepravidelné skvrny, kruhy nebo půlkruhy. Nejvíce jsou symptomy viditelné když po suchém období přijde období dešťů.

 

Znaky tohoto onemocnění se chronicky vyskytují na stejných místech každý rok. Znakem tohoto onemocnění je růst pevelných druhů uprostřed kruhů nebo skvrn. Plevelnými druhy mohou být například Rosička krvavá, pampeliška, jitrocel a podobně.

Fotografie č. 1: Závažné symptomy letní skvrnitosti na rafu Lipnice luční

Ke snížení závažnosti tohoto onemocnění je, kromě jiných praktik, dobré udržovat správnou hladinu hnojení, odlehčovat půdu a sít rezistentní kultivary Lipnice luční tam, kde to je vhodné. Některé kultivary Lipnice luční prokázaly určitou toleranci k Letní skvrnitosti, ale informace nejsou pro všechny kultivary úplné.V některých případech je efektivní metodou přesít zasažená místa Jílkem vytrvalým, který je k Letní skvrnitosti více odolný než Lipnice luční.

* Podpora správné drenáže a snížení hutnosti půdy jsou praktiky, které pomohou snížit závažnost Letní skvrnitosti, jestliže jsou aplikovány na podzim.

* Z fyziologického pohledu se zdravý a dobře rostoucí turf spíše uzdraví. Aplikace dusíku během léta by měly být jen průměrné a jestliže je to možné, aplikace pomalu uvolňujícího se hnojiva je lepší než rychle se uvolňující.

* Stres ze sucha jen zvyšuje závažnost onemocnění a proto je důležité správné a pravidelné zavlažování. Minimalizovat uvadání porostu a jeho vysoušení je možné pomocí zavlažování s častými intervaly. Nedostatek funkčního kořenového systému limituje množství vody, která je vsakována skrz kořenový systém.

Fotografie č. 2: Detailní snímek letní skvrnitosti

Aplikace fungicidů snižuje závažnost onemocnění, ale nevyřeší problém. Kritické je správné načasování aplikace fungicidů. Nejlepší je provést preventivní aplikace na jaře, kdy teplota půdy v hloubce 5-7,5cm dosáhne a udrží se na 18°C. Druhá aplikace se provádí měsíc po první doporučené aplikaci.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks