Text Size

První zaznamenaný případ bakteriální nákazy na Psinečku výběžkatém

V novém vydání Plant Disease vědci z Michigan State University oznamují první bakteriální nákazu na Psinečku výběžkatém (Agrostis stolonifera) ve Spojených státech. Nákaza byla zaznamenána na Penn G-2 na greenech na golfovém hřišti v Severní Karolíně.

Příznaky jsou podobné jako bakteriální vadnutí na Poa annua způsobené Xanthomonas translucens pv. poae. Baterie způsobující bakteriální nákazu na psinečku byla určena jako rod Acidovorax. Bakterie zde byla potvrzena jako patogen dle Kochových postulátů.

Fotografie 1: Příznaky bakteriální nákazy na greenu z Psinečku výběžkatého v Severní Karolíně, USA.

Fotografie 2: Ukázka řezu listu Psinečku výběžkatého, vyfotografovaného za použití elektronového mikroskopu. Důležité je si povšimnout ucpání cév, které má za následek „vadnutí“ rostliny.

Toto léto byl ve Spojených státech zaznamenán úhyn trávníku způsobený bakterií. Na psinečkových a Poa annua greenech je sice běžné za stresových podmínek nalézt bakterie, nicméně ukazuje se, že určitý rod bakterií může napadnout alespoň několik kultivarů Psinečku výběžkatého pod silnými stresovými podmínkami a potom je nasnadě zvýšená opatrnost.

Odkaz článku

http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-94-7-0922B

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks