Text Size

Yellow Tuft

Yellow tuft se může objevit na všech druzích trav. Občas, pod názvem downy mildew (pravá plíseň), je primárně uváděn na teplomilných druzích trav. Nejčastějším a nejlépe patrným problémem je výskyt Yellow tuft na Psinečku výběžkatém během jara a podzimu, za chladných (6-19°C) a vlhkých podmínek.

Fotografie 1: Žluté až limetkově žluté příznaky yellow tuft na Psinečku výběžkatém.

Zprvu se symptomy projevují jako zakrslý růst a ztloustnutí listových čepelí. Jak nemoc pokračuje, objevují se malé žluté skvrny o velikosti špičky prstu. V konečné fázi je trávník žlutě skvrnitý. Příznaky jsou nejčastěji zaměňovány za chlorózu, nebo náhlé zamoření Lipnicí (Poa annua). Při bližším prozkoumání jsou u rostlin rozšířené ztloustlé výhonky.

Fotografie 2: Detail napadených rostlin Psinečku výběžkatého nalevo a zdravých rostlin napravo.

Patogen Sclerophthora macrospora se řadí do třídy Oomycetes (houby vaječné, water molds) a normálně potřebuje volnou vodu k rozšíření sporangií. Pokud rostliny začínají žloutnout, je to znak, že sporulace je aktivní.

Houba je také klasifikována jako obligátní parazit. Jinými slovy, houba nemůže žít, nebo dokončit životní cyklus bez hostitele (trávníku). Z tohoto důvodu houba jen zřídka zahubí hostitele, což je sice dobře, ale znesnadňuje to kontrolu choroby. Aplikace fungicidů je skoro vždy prováděna ozdravně s jen málokdy dosaženou kompletní kontrolou.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks