Text Size

Sinice

Sinice (Cynobacteria) se vytvářejí na povrchu příliš vlhkých půd. Mají zelenou nebo modro-zelenou barvu, jsou to nižší rostliny, které se shlukují dohromady a vytváří slizký zeleno-černý šlem, který když uschne, tak praská. Sinice trávník přímo neinfikují, ale konkurují řídkému travnímu porostu, kdy zabraňují důležitým pochodům jako je výměna půdního kyslíku tím, že “zalepí” půdní povrch. Sinice mohou hru ovlivnit tím, že povrch jimi pokrytý se stává kluzký.

Fotografie č. 1: Na tomto sportovním hřišti je mokrá půda a řídký travní povrch ideální situací pro invazi sinic.

Mezi podmínky, které přispívají rozvoji sinic patří špatná povrchová drenáž, která je způsobena hutnou nebo špatnou půdou. Jestliže je pořasí teplé, je zataženo a vlhko, pak se problém stupňuje. Sekat travní porost příliš krátce a přílišné zavlažování jsou další faktory, které napomáhají rozpuku sinic.

Fotografie č. 2: Bližší fotografie povrchu se sinicemi, který se vytvořil na hřišti z předešlé fotografie.


Fotografie č. 3: Sinice mohou vytvořit černý šlem, který „zalepí“ povrch půdy, jako to je na tomto obrázku jamkoviště.

Možnosti ochrany:

• Jestliže sinice uschnou, pak povrch praská, zkroutí se a postupně se oloupe. Urychlit tento proces lze tak, že zaschlou krustu rozbijeme vertikutací.

• Zvýšit hustotu travního povrchu vyséváním požadované travní kultury na místa s řídkým nebo slabým růstem.

• Kritickým bodem je aplikace praktik pro zlepšení povrchové drenáže, jako je coring nebo aplikace topdressingu. Aplikace chemických přípravků nevyřeší důvod proč se sinice vyskytly, ale na trhu jsou fungicidy (chlorothalonil or mancozeb), které jsou velice efektivní při boji s tímto problémem.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks