Text Size

Sneť (Pythium blight) za teplého počasí

Sněť (Pythium blight, patogen: Pythium spp. P. aultimum, P. aphanidermatum) může být za horkého a vlhkého počasí závažným problémem na greenech Psinečku výběžkatého (Agrostis stolonifera), Lipnici roční (Poa annua) a do určité míry i na Troskutu prsnatém (Cynodon dactylon. Obecně je toto onemocnění nejzávažnější na trávnících, které jsou mokré a špatně odvodněné a kde je trávník pod letním stresem. Mezi postižená místa patří ta, kde se často pohybuje sekací a jiná technika a kde dochází ke zhutnění půdy jako jsou konce fervejí, kde se sekací stroje většinou otáčí. Na odpalištích se sněť může ze začátku objevit kolem vytržených drnů.

Fotografie č.1: Prvotní symptomy sněti

Sněť (Pythium blight) je aktivní při teplotách přes den mezi 30-35ºC a nočních teplotách, které se udržují nad 21ºC. Během extrémních vlhkých a horkých dní se sněť bude vyskytovat i za nočních teplot pod 21ºC. Symptomy na jamkovištích normálně začínají jako malé skvrnky, které rychle zvětšují svůj průměr a jejich tvar se stává nepravidelným. Jestliže brzy z rána v ruce rozemnete pár stébel, budou se vám jevit mastná (od toho také častý název “mastná skvrnitost”). Jak se stébla scvrkávají, mění svou barvu na světle hnedou. Stébla mohou zmatnět a mohou být pokryty bílým mycéliem. Obecně jsou fungicidy nejefektivnější jestiže jsou aplikovány preventativně.

Fotografie č.2: Sneť na trávníku Psinečku výběžkatého

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks