Text Size

Listové skvrnitosti (Drechslera spp)

Choroby způsobené Drechslera spp byly dříve klasifikovány jako Helminthosporiové choroby listů, odnožovací uzliny a kořenů. Houba napadá studenomilné trávy během vlhkého a studeného období jara a podzimu.

Fotografie 1. Počáteční fialové léze, objevující se na jílku.

Listová skvrnitost způsobena Drechslerou (Modrohnědá skvrnitost lipnic dle Cagaš, Macháč) se zpočátku projevuje jako drobné fialové léze na listech. Později mění barvu od šedé po žlutohnědou s okraji od tmavě fialové po hnědou. Ve fázi skvrnitosti tyto houby ještě nezpůsobují významná poškození rostliny. Nicméně, se vzrůstající teplotou se infekce objevuje v odnožovací uzlině, stéblu a kořenech, rostlina následně zežloutne a odumře. Tato část je známá jako fáze melting out.

Fotografie 2. Postupný vývoj lézí s fialovohnědým okrajem a žlutohnědým středem.

Příznaky a podmínky příznivé pro Drechslera spp jsou podobné pro všechny druhy trav vyjmenované níže, kromě red leaf spot. Red leaf spot se vyskytuje zejména na Agrostis capillaries, ale byla zaznamenána i na některých novějších kultivarech Agrostis stolonifera.

>

Fotografie 3. Melting-out příznaky na Poa pratensis.

Ochrana

• Použití odolných kultivarů, zejména Poa pratensis
• Udržování adekvátních množství hnojení – Drechslera je spojována s trávníem, který byl přehnojen , nebo nebyl hnojen na jaře
• Výška seče co nejvyšší možná z optima pro daný travní druh
• Odstranění plsti

Tabulka 1. Druhy Drechslery na způsobující poškození na běžných chladnomilných travách.

Travní druhDruhy Drechslera
Poa pratensisDrechslera poae
Festucaspp.Drechslera dicyoides
Loliumspp.Drechslera siccans
Agrostisspp. (zejména A. capillaris)Drechslera erythrospila
PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks