Text Size

Red Thread

Red Thread (patogen: Laetisaria fuciformis) neboli Kornatka travní je závažné onemocnění Lipnice luční, Jílku vytrvalého a jemnolistých kostřav během období s ěastou rosou, mlhou a jemným deštěm. Onemocnění je nejaktivnější mezi teplotou 13°C až 15°C, ale může se vyskytovat i při teplotách kolem 30°C. Symptomy se dají často najít u Lipnice luční během letních měsíců a během podzimu u jemnolistých kostřav. U Jílku vytrvalého se onemocnění může vyskytnout skoro kdykoliv během roku.


Red Thread tvoří slámově žluté až narůžovělé kruhovité nebo nepravidelné skvrny na travníku. Skvrny, které mají nahnědlé zbarvení dávají napadenému trávníku „zanedbaný vzhled“. Za vlhkých nebo mokrých podmínek jsou skvrny narůžovělé až načervenalé a je možno pozorovat červené sklerocie, které jsou vylučované na listové čepeli. Dále je možno pozorovat růžové chomáčky s malým průměrem. Tyto jsou velice časté na Jílku vytrvalým.  Tyto chomáčky narůžovělé barvy se mohou &#A269;asto zaměnit s mycéliem produkovaným Microdochium Nivale, což je patogen choroby zvané Microdochium Patch (často nazývaná Fusarium Patch nebo Pink snow mold).

Red Thread je velice závažná  na pomalu rostoucím trávníku s deficitem dusíku. To napovídá tomu, že v boji proti této chorobě je dobré zvýšit dodávaný dusík. Toto je zvláště efektivní na turfu Lipnice luční, méně už na turfu Jílku vytrvalého. Udržujte osří sekacích strojů v co možná nejlepší kondici a vyvarujte se sekání, když je travník vlhký. Také se vyhýbejte převodnění trávníku v pozdním odpoledni nebo brzy navečer. Zavlažovaní v této době zvyšuje pravděpodobnost rozvoje tohoto onemocnění. Jestliže se Red Thread rozvine do závažných rozměrů, je třeba aplikace fungicidů.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks