Text Size

Kdy jsou greeny stabilní?

S nadcházejícím obdobím letních stresových měsíců přijde řadě manažerů a superintendantů golfových hřišť na mysl otázka jak je možné, že travníky, které jsou tak opečovávané, mohou být tak rychle zničeny. Z pohledu ochrany a údržby trávníku, co dělá putting green stabilní? Z ekologického pohledu, jedno nesprávné označení je, že složitost vede ke stabilitě, kde greeny s jedním nebo dvěma druhy jsou označeny jako nestabilní.

Obecně uznávané pravidlo, že složitost zlepšuje stabilitu, které bylo postavené na dřívější ekologické moudrosti, která říká, že zvýšení složitosti – kde složitost je počet druhů – zvyšuje stabilitu. To bylo rozvinuto v 50. a 60. letech minulého století a bylo postaveno na několika tvrzeních, z nichž jedno rezonovalo s agronomickou zprávou, že monokultury jsou ekologicky nestabilní kultury, protože jsou zvláště náchylné k napadení škůdci nebo k narušení okolním prostředím.

Jak výzkum v 70. letech minulého století postupoval, mnoho výroků jako třeba že složitost přidává ke stabilitě, byly nalezeny jako nepravda a nebo se daly vysvětlit jinak. Tak například, výrok o monokultuře nebral v potaz rozdíl v koevoluci mezi původními a zemědělskými kulturami, a také že většina zemědělských plodin jsou následovníky nebo vyšlechtěné kultury původních druhů a tím pádem jsou i předmětem rychlých změn.

Jak ekologické studie pokračovaly, bylo zjištěno, že zvyšování složitosti kultury vede k nestabilitě. Studie, které ekologové v 70. letech minulého století vedli, byly založeny na porovnávání kultur druhově bohatých a druhově chudých. Bylo zjištěno, že jestliže dojde k narušení druhově bohaté kultury, tato kultura ztrácí svou různorodost a nikdy už se nevratí do stádia, v jakém byla před narušením. Naopak kultura druhově chudá měla mnohem větší tendenci k navrácení se do stádia před svým narušením.

Ekologická stabilita je založena na dvou komponentech – na pružnosti a na odolnosti. Pružnost je rychlost s jakou se kultura vrátí do svěho původního stádia před tím, než došlo k jejímu narušení nebo přemístění. Odolnost vyjadřuje schopnost kultury vyvarovat se jejímu narušení nebo přemístění.

mixZvláštní zájem při diskutování o stabilitě mají putting greeny s Poa annua. Na těchto putting greenech byly původně založené určité požadované travní druhy, ale po biologickém narušení (škůdci) nebo narušení z okolního prostředí (ochrana a údržba) došlo k navrácení těchto greenů k Poa annua. Ty pak jako greeny s Poa annua mají vysokou pružnost a odolnost ke změně.

Jestliže jsou greeny s Poa annua narušeny buď škůdci a nebo jsou pod stresem z okolních přírodních podmínek nebo programem ochrany a údržby, tyto greeny se často navracejí ke svému původnímu stavu před narušením. Jinými slovy, když Poa annua na dané lokaci zajde, můžete se vsadit, že se tam Poa annua zase vrátí. Ten, kdo se pokoušel změnit green Poa annua na green s Psinečkem výběžkatým ví, o čem je tu řeč.

Posledním důležitým komponentem ve stabilitě kultury je okolní prostředí. Ať už je to globálně nebo místně, kultury nebo druhy, které vykazují adaptabilitu jen v mezích úzké škály svých okolních podmínek jsou považovány jako dynamicky křehké, zatímco ty, co jsou schopny adaptace v široké škále okolních podmínek jsou považovány za dynamicky silné. I když je Poa annua rozšířena globálně, greeny opečovávané za současných okolních podmínek vykazují mnohem křehčí povahu. Greenům, které jsou ošetřované v mezích svých požadovaných okolních podmínek se daří dobře a jsou silné, zatímco ty na okrajích spektra svých okolních podmínek mají větší rizika.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks