Text Size

Faktory ovlivňující posazení golfového míčku na turfu

Posazení golfového míčku na turfu je kritickým ukazatelem hratelnosti fervejí a rafů. Definice říká, že posazení golfového míčku na turfu je celková velikost plochy golfového míčku, která zůstala nad povrchem trávníku po tom, co se míček úplně zastavil. Posazení golfového míčku nad travním povrchem má za následek čistý odpal s rotací míčku. V tomto případě, když golfista odpaluje míček, nejsou travní stébla mezi míčkem a čelní plochou golfové hole.

Míček se jakoby roluje nahoru po čelní ploše hole, kde jsou drobné linky, které pomáhají rotaci míčku proti směru hodinových ručiček a nebo takzvaný “back spin” což způsobí, že jakmile míček dopadne na green, tak se zastaví a nebo jestliže to situace vyžaduje a golfista je velmi dobrý, míček se vrátí (kutálí) po greenu ve směru odkud přiletěl. Jestliže je míček posazen uvnitř travního povrchu a travní stébla míček obklopují (typickým přikladem jsou rafy), pak při odpalu jsou mezi míčkem a čelní plochou golfové hole stébla a to způsobí jen minimální rotaci míčku, v některých případech může být míček odpálen vůbec bez rotace. V takovémto případě golfista ztrácí kontrolu nad svým odpalem.

Bylo vyvinuto několik způsobů jak matematicky vyjádřit posazení golfového míčku na trávníku a to měřením pomocí digitální šuplery (3) a digitální obrazové analýzy(1). Průzkumy prováděné na fervejích Psinečku výběžkatého ukázaly, že 79-86% celkové plochy míčku zůstalo nad povrchem travníku, zatímco celková plocha míčku nad povrchem trávníku měřená na fervejích Lipnice luční byla jen 61-72% (2). Při kontrolovaných studiích na Psinečku výběžkatým, který byl sekaný na výšku seče 12,7 mm, byla celková plocha míčku nad povrchem trávníku 90-95 % . Troskut prsnatý sekaný na výšku seče 12,7 mm měl celkovou plochu míčku nad povrchem trávníku 92% (1).

Největší dopad na posazení golfového míčku na turfu má výška seče. Jak už bylo zmíněno, Troskut prsnatý sekaný na výšku 12,7 mm měl celkovou plochu míčku nad povrchem trávníku 92%. Při výšce seče 25,4 mm byla celková plocha míčku nad povrchem trávníku 77% (1). Obecně lze říci, že čím je výška seče nižší, tím je lepší posazení golfového míčku na turfu. Jestliže je ale výška seče pod adaptivním bodem vybraného travního porostu, pak se i snižuje posazení golfového míčku na turfu.

Hnojení dusíkem ani aplikace rostlinných růstových regulátorů na fervejích neměly žádný efekt na posazení golfového míčku na turfu. Nicméně, rafy Troskutu prsnatého s výškou seče > 25,4 mm a hnojené rostlinným růstovým regulátorem (trinexapac-ethyl) vykázaly lepší posazení golfového míčku (vyšší procento celkové plochy míčku nad povrchem trávníku).

Odkazy:

1. McCalla, J., M. Richardson, D. Karcher, A. Patton, and W. Hanna. 2008. Effects of mowing Height, Fertilize, and Trinexapac0ethyl on ball lie of Tifsport bermudagrass. Arkansas Turfgrass Report 2007, Ark. Ag. Exp. Stn. Res. Ser. 557:29-32.

2. Cella, L. and T. Voight. 2003. How are your fairways holding up? Golf Course Management 71(7): 8992.

3. Cella, L., T.B. Voight, and T.W. Fermanian. 2004. Measuring ball lie on golf course fairways. Crop Science 44:214-217.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks