Text Size

Cvičná odpaliště

Údržba kvalitního cvičného odpaliště během sezóny je důležitým bodem pro úspěch kteréhokoliv golfového klubu. Cvičné odpaliště je prvním dojmem, který si golfisté udělají na dané golfové hřiště a pro golfisty, kteří si platí hodiny, je kvalita cvičného odpaliště odrazem profesionality golfového klubu. V mnoha případech jsou za cvičná odpaliště zodpovědní superintendanté golfového klubu anebo najatý profesionál.

Fotografie č. 1: Všimněte si jak vyznačení pomáhá vymezit odpalovací místo na cvičném odpališti.

Struktura

Fotografie č. 2: Provazy použité k vyznačení odpalovacího místa je potřeba správně zajistit. V tomto případě je přední provaz příliš volný.

Údržba kvalitního cvičného odpaliště stojí čas a peníze. Klíčem k údržení kvality trávníku je kontrolovat, kde golfisté cvičí své odpaly. Na cvičných odpalištích se nasledující body ukázaly jako úspěšné.

1) Umístěte provazy ve vzdálenosti přibližně 2-2,5m po celé délce odpaliště (fotografie č. 1 a 2). Zajistěte provazy tak, aby se nedaly přemístit nebo posunovat.

2) Jednotlivá odpalovací místa by měla být přibližně 3m od sebe uvnitř provazy vyznačeného pruhu. Sousedící odpalovací místa mohou být od sebe oddělena prkny (fotografie č. 3), kbelíky s míčky, držáky pro golfové hole nebo kbelíky s topdressingem k opravám vytržených drnů.

Fotografie č. 3: Malá prkna mohou být použita pro vyznačení sousedních odpališť. Všimněte si, že strana odpaliště pro praváky je více opotřebena než strana pro leváky.

3) Za předpokladu, že většina golfistů jsou praváci a používají pravou stranu odpaliště, posuňte následující den odpaliště doleva. Tímto způsobem můžete použít provazy ohraničené odpalovací místo dva dny za sebou.

4) Každý druhý den přemístěte provazy. Toto by mělo být koordinované se sekáním, aby se ušetřil čas. Provazy by měly být posunuty 1-1,5m dopředu nebo dozadu. Není potřeba je posouvat celých 2-2,5m, protože golfisté se většinou obávají odpalovat míčky příliš blízko předních nebo zadních provazů.

Fotografie č. 4: Letní jednoleté plevele mohou napadnout opotřebená místa. Neustálé přesévání opotřebených míst pomůže snížit tlak plevelů.

Za předpokladu použití výše zmíněné rotace s celkovou délkou cvičného odpaliště 30m by mělo trvat 30-60 dní než se vrátíte na původní místo.

Pískování

Následování výše zmíněných bodů ale samo o sobě nezajistí celosezónní kvalitu cvičného odpaliště. Je zapotřebí denní topdressing a přesévání poničených míst. Toto je možno provádět se zbytkovou topdressingovou směsí (obsahující semeno) z kbelíků, které jsou umístěny na odpališti pro opravy vytržených drnů, nebo speciální směsí semen k tomuto přesevu určenou. Do topdressingové směsi by se také mělo přidat vhodné hnojivo, které napomáhá ke klíčení semen.

Fotografie č. 5: Golfové rohože se stávají stale více populární, protože eliminují opotřebení turfu během nevlídného počasí.

Topdressing je možné aplikovat jak navečer, kdy je za to zodpovědná osoba(y), která provádí večerní úklid cvičného odpaliště a nebo brzy zrána ještě před tím, než se na hřišti objeví první golfisté.

Údržba

Cvičná odpaliště by se měla aerifikovat dvakrát do roka v kombinaci se středním až vydatným pískováním. Odpaliště by měla být adekvátně hnojena. Letní jednoleté plevelné trávy jako je Rosička (Digitaria spp.) a Poháňka indická (Eleusine indica) jsou závažným problémem na velmi opotřebovaných cvičných odpalištích. I když se dá použít pre-emergentních herbicidů pro kontrolu těchto plevelných trav, tyto herbicidy ke konci léta postupně ztrácejí na efektivitě a dochází k explozi růstu těchto plevelů. K tomu ještě mohou tyto herbicidy omezit klíčení semen z topdressingového mixu, který obsahuje travní semena. Nejefektivnější chladnomilnou travou používanou ve směsích pro znovuvytvoření travního porostu při vytržení drnů po odpalech a nejvíce konkurence schopnou trávou proti plevelům je Jílek vytrvalý.

Golfové rohože, které se pokládají na odpaliště mohou snížit opotřebení a přílišné škody cvičných odpališť během obdobích s nevlídným počasím.

Odkazy:

Foy, J.H. and J. Beljan. 1994. Turf management in a battle zone: Practice ranges. USGA Green Section Record 32(6):1-8.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks