Text Size

Travní plsť a organický materiál

Management vrchních 2-5 cm půdního profilu je kritickým bodem pro úspěšnou péči golfových a sportovních hřišť. Místo, které je mezi zelenou vegetací a půdním profilem se často nazývá travní plsť a/nebo organický materiál. Travní plsť je definicí hustě propletené vrstvy mrtvých a živých stébel, kořenů a oddenků, která se nachází mezi zelenou vegetací a půdním profilem. Naakumulovaný organický materiál je definován podobně jako travní plsť s tím, že je většinou ve stádium mnohem vyššího rozkladu, protože je v něm zahrnuta jak půda tak minerální složky. Organický materiál se častěji vyskytuje tam, kde bylo použito topdressingu nebo coringu jako jsou jamkoviště a atletické stadiony.

Fotografie č. 1: Turfový profil ukazující travní plsť, naakumulovaný organický materiál a půdní vrstvu.

Travní plsť a organický materiál se často vyskytují současně, ale to není podmínkou. Travní plsť je dobře definována, díky tomu, že travní stěbla a kořeny jsou často patrné. Akumulace travní plsti je závislá na několika faktorech, mezi které patří i celkový zdravotní stav trávníku (rychle rostoucí trávník produkuje více stonků a kořenů) a travní druh (travní druhy, které mají stolony a/nebo oddenky mohou potenciálně produkovat více travní plsti). Například, zdravý, oddenky produkující trávní povrch Psinečku výběžkatého (Agrostis stolonifera), Lipnice luční (Poa pratensis) nebo Troskutu (Cynodon spp.) bude tvořit více travní plsti než zdravý trávník trsnatého typu jako je Linice roční (Poa annua) Jílek vytrvalý (Lolium perenne) nebo Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea).

Rozdílné kultivary také ovlivňují akumulaci travní plsti. Nové kultivary Psinečku výběžkatého s výšší schopností tvorby výhonků (kultivary A a G) mají tendenci větší akumulace travní plsti než kultivary s průměrnou tvorbou výhonků (tabulka č. 1). V poslední studii prováděné v Austrálii na kultivarech Troskutu bylo dokázáno, že nové “Ultradwarfy” produkují podstatně větší množství travní plsti než “Tifdwarfy” nebo “Tifgreeny”. V této studii kultivar “Mini Verde” produkoval nejvyšší množství travní plsti (Roche a kol., 2010)

 

Tabulka č. 1: Akumulace organického materiálu u devíti kultivarů Psinečku výběžkatého, udržovaných na 3mm výšce po dobu 3 let (výzkumná zpráva z Ohio State University).

Organický materiál se častěji vyskytuje po aplikaci topdressingu. Aplikace topdressingu vytváří vhodné prostředí pro mikrobiální rozklad travní plsti. Výzkumy prokázaly, že vrstva s travní plstí má mikrobiální populaci podobnou nebo i vyšší než půda pod ní. Co oddaluje rozklad ve vrstvě s travní plstí jsou nevhodné okolní podmínky (teplotní výkyvy a extrémní vlhkostní rozdíly), které jsou přítomny v travní plsti (Cole a Turgeon, 1978).

Po aplikaci topdressingu dochází k promíchání půdy a travní plsti, což poskytuje vhodnější okolní prostředí pro mikrobiální aktivitu. Avšak pískování je méně vhodné pro mikrobiální aktivitu z důvodu, že písek spíše zřeďuje travní plsť, což způsobuje horší rozklad vrstvy organického materiálu.

Shrnutí:

Travní plsť: Hustě propletená vrstva mrtvých a živých částic (kořeny, stolony, oddenky, stébla, atd.), která se vyskytuje mezi zelenou vegetací a půdou.

Organický materiál: Travní plsť smíchaná s organickým materiálem, která se vytváří mezi vrstvou zelené vegetace a původním půdním profilem. Často asociován s jamkovištěm, kde je aplikován topdressing.

Odkazy:

Cole, M.A. and A.J. Turgeon. 1978. Microbial activity in soil and litter underlying bandane– and calcium arsenate-treated turfgrass. Soil Biol. And Biochem 10:181-186

Rouche, M. 2010. Management guidelines for new warm-season grasses in Australia. HAL Project TU05001.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks