Text Size

Důvody proč se greeny stanou nadýchanými

Během růstové sezóny se jamkoviště mohou stát nadýchanými. Nadýchanost je spíše subjektivní výraz, ale Dr. Ralph Engel (Ruthers University) popsal nadýchanost takto:

“Občas se na greenech vytvoří jemná, nadýchaná tráva, která má tendenci se vyvyšovat nebo ohýbat do mírně větší výšky než jak byl green vytvořen sekačkou. Takováto uvolněná, hustá, špatně zakořeněná část trávníku vytváří špatný povrch pro hru. Tato jemná nevyrovnanost může občas způsobit, že sekačka vezme takovýto jemný, nadýchaný kus trávníku, vytrhne ho a na povrchu se vytvoří po tom díra.”

Fotografie: Vyholení greenu Troskutu prsnatého je zčásti i kvůli nadýchanému travnímu povrchu.

Bez toho, aniž bychom zacházeli do příliš technických podrobností, je možno říci, že nadýchanost trávníku je výsledkem odnožování. Odnože se vyskytují ve specifickém sledu a jsou ovlivněny tím, jak je tráva hustá. Odnože mohou být klasifikovány jako odnože nízkorostoucí a vysokorostoucí. Nízkorostoucí odnože jsou primární odnože, které vyrůstají z báze rostliny. Vysokorostoucí odnože vyrůstají z úžlabí později rostoucích stébel. Proto jsou vysokorostoucí odnože v travním porostu výše než zbytek trávníku. Jestliže se vysokorostoucí odnože prodlužují přes internodální elongaci, pak jsou stébla, vyrůstající z těchto odnoží, vyvýšená nad ostatním travním porostem a způsobují “nadýchanost”. Tyto vysokorostoucí odnože jsou časté u hustého trávníku.

Vysokorostoucí odnože jsou často šťavnaté (sukulentní), jemné, lehce vytrhnutelné a stébla jsou vyvýšená nad ostatní travní porost, což způsobuje jeho nerovnoměrnost. Charakteristický je i mělký kořenový systém, což vede k nerovnováze mezi odnožemi a kořenovým růstem.

Mezi praktiky, které napomáhají zabraňovat nadýchanosti trávníku patří časté pískování, kartáčování a sekání s rýhovými válci. Měla by se provádět mírná vertikutace pro odstranění stébelné masy, což poskytuje více světla pro bazální část trávy a povzbuzuje růst nízkorostoucích odnoží. Hnojení dusíkem by se nemělo aplikovat příliš, protože to podporuje růst do výšky a šťavnatost stébel.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks