Text Size

Stavba rostliny trav

Stavba rostliny trav

 

Hlavní rozpoznávací znaky trav

Ouška: Přívěsky nacházející se z obou stran límečku. Mohou být překřížená, krátká nebo chybějící.

Listová čepel: Horní strana listu. Bývá hladká nebo rýhovaná.

Límeček: Oblast na rubu listů, kde se setkává listová čepel a pochva. Límeček je barevně světlejší než pochva a listová čepel. Liší se velikostí a tvarem podle druhu trav.

Odnožování extravaginální: Když rhizomy nebo stolony prorůstají skrz pochvu listu mateřské odnože. Mohou takto odnožovat i trávy, které nevytváří rhizomy či stolony.

Odnožování intravaginální: Když výhonky odnožují uvnitř pochvy listu mateřské odnože – nový výhon se objevuje v těsné blízkosti mateřské odnože.

Květenství: Kvetoucí část rostliny.

Jazýček: Blanitástruktura, která obepíná stéblo ve směru listové čepele tam, kde se stýká s pochvou. Typy (blanitý, ochmýřený) a tvar (dlouhý, krátký, zubatý a hladký) jsou rozlišovacím znakem mezi travními druhy.

Prophyll: První list.

Rhizom/Podzemní výběžek: Výběžek rostoucí pod zemí, který může zakořenit a vyrašit z nodů.  Druhy mající rhizomy, jsou známé jako trávy s podzemními výběžky (např.:  lipnice luční).

Stolon/nadzemní výběžek: výběžek rostoucí nad zemí a produkující kořeny a nové výhony v nodech. Druhy mající stolony jsou známé jako trávy s nadzemními výběžky (např.: lipnice obecná). 

Pochva: Část listu trubkovitého tvaru, která obklopuje a uzavírá stéblo. Může být srostlá nebo otevřená.

Odnož: Laterální výhon, většinou vzpřímený, který vyrůstá z přídavných pupenů na odnožovací uzlině. Travní druhy, které nevytváří rhizomy nebo stolony jsou trávy trsnaté.

Vernace: Způsob uložení listu nebo listů v pochvě. Rozlišujeme stočenou nebo složenou.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks