Text Size

Osenice ypsilonová (Black cutworm)

Latinský název: Agrotis ipsilon
Anglický název: Black cutworm (Hufnagel)

Životní cyklus: Osenice ypsilonová je larva můry a tudíž má kompletní životní cyklus - vajíčko, larva (housenka), kukla a dospělý jedinec.

Fotografie č. 1: Noční fotografie larvy Osenice ypsilonové.

Škodící stádium: larva

Fotografie č. 2: Dospělec Osenice ypsilonové živící se na nektaru květů.

Jak škodí: Obecně Osenice ypsilonová škodí především v noci tak, že larvy překusují rostliny nízko u země. Na golfových hřištích na greenech a odpalištích Osenice požírá travní stébla krátce sekaného turfu a vytváří tak kruhovitá nebo ovalná propadlá místa, v anglicky mluvících zemích často nazývaná “pock marks”. Larvy Osenice často využívají dírky po aerifikaci, kolem kterých pak vyžírají trávní povrch a vytváří tato propadlá místa, která se podobají vyleželé trávě od míčku. Na výše sekaném turfu je škoda zanedbatelná, kdy jediná známka přítomnosti Osenice je celkově řídší porost a nebo zaznamenáte větší množství ptactva na těchto místech.


Fotografie č. 3: Typické poškození greenu larvami Osenice ypsilonové.

Výskyt: Větší larvy Osenice mohou urazit i velké vzdálenosti (často více jak 15 metrů za noc) a jak se zdá, vytváří nové díry každých pár dní. Většina larev Osenice dokončí během letních teplot své larvální stádium za 20 až 40 dní. Kukly se vyskytují většinou v zemi nebo půdní plsti a kuklí se většinou za dva týdny. Těsně před tím, než se vykuklí dospělý jedinec, se kukla vykroutí na povrch, což neunikne pozornosti ptactva, především špačkům.

Ochrana proti larvám Osenice: Jestliže vezmeme v potaz jak velkou vzdálenost mohou larvy během noci urazit, je dobré pamatovat na to, aby se koše s posekanou trávou ze sekacích jednotek vyprazdňovaly co možná nejdále od greenů.

Proti housenkám Osenice ypsilonové se nejčastěji používají kontaktní nebo zažívací insekticidy. K dispozici je i biologická ochrana.

Poděkování: Děkuji Dr. Davidu Shetlarovi za některé technické informace a fotografie pro tento článek.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks