Text Size

Vídáme rosu skoro každé ráno.....ale co to je?

Vlhkost, která se přes noc objeví na trávě i přesto, že nepršelo nebo jsme nezavlažovali, se nazývá rosa. Rosa se na stéblech vytváří tehdy, když se teplota stébla trávy zchladí až do bodu, kdy se pára mění v kapalinu. Rosa se nejčastěji tvoří za chladnějších nocí bez mraků a s lehkým větrem. Za těchto podmínek dochází k tomu, že stéblo trávy vylučuje teplo do svého okolí a dochází ke kondenzaci vody na stéblech. Kromě kondenzace vodní páry na stéblech napomáhá k tvorbě rosy na turfu i destilace nebo voda z okolních listů nebo půdy.

Fotografie: Rosa se tvoří během brzkých ranních hodin a je tvořena díky kondenzaci vody, destilaci a gutaci.

Dalším komponentem tvorby rosy je gutace. Rostliny vylučují gutační vodu nebo rostlinné exudáty pomocí mikroskopických otvorů na listech zvaných hydatody. Gutační voda je bohatá na organické látky jako jsou cukr a aminokyseliny. Naproti tomu voda vytvořená kondenzací neobsahuje tyto uhlíkové sloučeniny. Gutační kapky jsou oproti kapkám rosy větší.

Teoretické maximum vytvořené rosy je přibližně 0,08mm za hodinu, kdy průměrná noční akumulace je 0,3 až 0,5mm (Garratt & Segal, 1988). Přibližně 33% z vytvořené rosy připadá na gutační vodu nebo rostlinné exudáty jak bylo naměřeno na ferveji s Psinečkem výběžkatým (Williams, 1998).  I když rosu brzy  ráno z turfu odstraníme, může se vytvořit znovu. Tato znovuvytvořená rosa má vyšší podíl rostlinných exudátů (44 - 77%).

Odkazy

Garratt, J.R. and M. Segal. 1988.  On the contribution of atmospheric moisture to dew formation.  Boundary-Layer Meteorology 45, 209-236.

Williams, D.W., A.J. Powell, Jr., C.T. Dougherty, and P. Vincelli.  1998.  Separation and quantification of the sources of dew on creeping bentgrass.  Crop Science 38, 1613-1617.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks