Text Size

Údržba zavlažovacího systému

Photo1S příchodem letních měsíců může lehce dojít k vysušení turfu, ať už je to dlouhodobé období sucha a nebo jen kratkodobé. Přídavné zavlažování formou irigačního systému je tudíž na místě a toto zavlažování je jednou z podmínek zdravého turfu, který poté může zaručit kvalitní hru. Nedostatky v zavlažovacím systému se speciálně projeví v obdobích sucha. Všechny zavlažovací systémy – i ty nejdražší – vyžadují pravidelnou údržbu a naprogramování. Bez správné údržby není použitá voda využita dostatečně a není možné dosáhnou požadované kvality turfu.


Photo2Velice důležitým bodem pro udržení požadované kvality zavlažovacího systému je vizuální ohodnocení. Pravidelná kontrola může předejít škodám způsobených suchem a k jejich rozvoji. Na horním obrázku atletického stadionu (fotografie č.1) je patrné, že se začíná projevovat stres ze sucha. To je pravděpodobně způsobeno nedostatečnou údržbou a špatným naprogramováním irigačního systému. Během pár dní je možno pozorovat značné vysušení trávníku a problémy spojené se zavlažovacím systémem se stanou velmi zřetelnými (fotografie č.2).

Jestliže jsou patrné povadlé nebo vysušené oblasti na trávníku, který se zavlažuje, zkontrolujte:

·  čas na časovém spínači nastavený pro sepnutí a vypnutí zavlažovacího systému a vlastní dobu, po kterou je systém zapnut. Rozdíl může způsobit nedostatečné zavlažení a nebo naopak příliš vody distribuované na trávník.

photo3·  efektivnost postřikovačů. Nejčastější metodou je “hrnková metoda”, kdy jsou nádoby nebo plechovky rozmístěny v rádiusu postřikovače (fotografie č.3). Měření vody, která se nastřádá v jednotlivých nádobách, nám dá dobrou představu o tom, kolik vody je dopraveno na trávník v tom kterém místě.

·  postřikovací hlavici a mřížku uvnitř. Ucpání hlavice může zpomalit přítok vody a tím se naruší požadovaný radius postřikovače. Na fotografii č.4 je patrné, že postřikovač blíže k fotografovi má ucpanou hlavici, oproti vzdálenějšímu postřikovači, který funguje správně.·  opotřebování postřikovací hlavice.·  že se hlavice správně otačí.·  vítr může způsobit nerovnoměrnosti v postřikování.·  že je rozstřikovač umístěn správně v úrovni povrchu (ne příliš vysoko, ale také ne příliš nízko, aby okolní turf nebránil v distribuci vody).· jestli není trávník v okolí postřikovače příliš vlhký nebo měkký. To by mohlo být znamením, že hlavice postřikovače správně netěsní.

Photo4Jestliže jste překontrolovali irigační systém a nenašli žádné závady, ale stejně jsou patrná suchá místa, která přetrvávají, zkontrolujte, jestli nejsou tyto oblasti napadeny housenkami nebo larvami, které se mohou živit na kořenovém systému.

Prevenční prohlídky a trvalá údržba zavlažovacího systému napomůže ke kvalitnímu turfu a efektivní spotřebě vody.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks