Text Size

Během období sucha je možná potřeba občasného prolití trávníku

Jedním z nejstarších pravidel pro zavlažování trávníku a to hlavně během letních měsíců je “ pravidlo 2,54cm vody za týden. “ Představa za tímto “pravidlem” je přísun dostatečné závlahy do půdy, která byla ztracena během evapotranspirace a udržení trávníku v “utužilejším” stavu, což ho následně napomáhá chránit před zátěží způsobené horkem a nedostatkem závlahy.

Ačkoliv je přílišné zavlažování problémem na většině golfových hřišť v mírném pásmu, přespřílišné snížení dodávané vody může být během dlouhotrvajícího období sucha pro kořenovou zónu na pískovitém podloží zhoubný. Na jamkovištích a ostatních vysoce udržovaných plochách je většinou zavlažování jen lehké a časté, nebo jen tak občasné jak je to jen možné pro udržení co nejtužšího hracího povrchu.

I v oblastech kde jsou dešťové srážky obyčejně hojné se může vyskytnout časová perioda značného sucha. Během delšího časového období, kdy je nedostatek dešťů a suché podmínky přetrvávají, se můžou látky jako jsou sole, minerály, prach, atd. začít hromadit v kořenové vrstvě, což se za normálních podmínek neděje. V takovémto případě je občasné prolití trávníku pro odstranění naakumulovaných solí a minerálů z kořenové vrstvy na místě.

A kolik vody? To záleží na několika faktorech, ale možná je dobré začít množstvím, které převyšuje evapotranspirační koeficient. Staré doporučení “2,54cm vody za týden” je možná dobrým začátkem.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks