Text Size

Zaměření zavlažování na důležitá místa

Během období sucha je zavlažování kritickým bodem a to nejen jak hodně se zavlažuje, ale také jak je závlaha distribuována. V oblastech, kde je nedostatek zavlažovací vody, je potřeba rozhodnout která místa jsou pro závlahu kritická a na ně se zaměřit. Přirozeně, jamkoviště jsou nejdůležitější a za nimi hned následují odpaliště. Je ale třeba zvážit i ferveje, celý komplex kolem samotných jamkovišť a přilehlé rafy. Komplex kolem jammkovišť je nejenom důležitý z estetického hlediska, ale je i důležitý z pohledu samotné hry.

Jedna z nejsložitějších oblastí pro rozhodování jak zavlažovat je oblast kde na fervejích přistávají míčky. V některých případech, kde je vody dostatek i za období sucha jsou sklony k převodňování, což způsobuje, že se míček “utopí” nebo se kutálí jen minimálně. Hráč je v takovémto případě velmi zklamaný, speciálně tehdy, jestliže jeho hrací partner mírně mine fervej a jeho míček se stejně kutalí ještě dalších 20 metrů, protože raf nebyl zavlažován tolik jako fervej. Je potřeba často komunikovat s hráči a členy klubu o podmínkách, které jim nejvíce vyhovují, speciálně pak o podmínkách na fervejích. Možná, že někdy když je voda nedostatková, pak by uvítali ferveje sušší a naopak rafy více zavlažené.

Definice:

Komplex jamkoviště zahrnuje jamkoviště samotné, límec, přístupovou plochu a přilehlé rafy. Bunkery jsou často mylně zahrnovány do komplexu jamkoviště, ale podle definice jsou hazardem.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Aktuality

Proč dělat půdní testy?

Proč dělat půdní testy?
Půdní test vytáhne hlavní živiny (fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík,...
Read More...

Vlhkostní deficit

Vlhkostní deficit
Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné...
Read More...

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování
Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů...
Read More...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

iBooks