Text Size

Nejlepší a nejhorší čas pro závlahu z hlediska letních chorob?

Důležitým prvkem v rozvoji letních listových chorob je doba po jakou trávník zůstává vlhký. Čím delší kontinuální období vlhka, tím větší pravděpodobnost nemoci. Aplikace závlahy je samozřejmě důležitá k povzbuzení růstu, ale pokud je její načasování nesprávné, může prodloužit normální dobu, po kterou je trávník vlhký.

Fotografie 1 24 hodinový diagram

24 hodinový diagram znázorňuje nejlepší a nejhorší dobu k závlaze. Zelené pole ukazuje, kdy se přes den přirozeně tvoří rosa – v tomto období závlaha neprodlužuje normální dobu zvlhčení. Ale závlaha v době, kdy se rosa teprve tvoří nebo těsně po (červená pole), by mohla tuto dobu zvlhčení prodloužit. Žlutá pole představují čas, kdy je trávník suchý – závlaha v tuto dobu čas zvlhčení, který napomáhá rozvoji chorob, neprodlužuje.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks