Text Size

Hnojení fosforem

Fosfor je jedním ze tří hlavních makro prvků, které jsou nezbytné pro růst rostlin ahraje důležitou roli při vývoji semene na nově vysetých plochách. U dospělého trávníku hraje fosfor kritickou úlohu při tvorbě energie v podobě adenosintrifosfátu (ATP).

Ve Spojených státech je aplikace fosforu na turf pod zvýšeným dozorem. Nejvíce je aplikace fosforu monitorována a pečlivě hlídána ve státech, které sousedí s Velkými jezery. Tam je aplikace fosforu omezená nebo úplně zakázána hlavně na soukromých pozemcích a zahradách.

Škodlivý efekt, spojený s vysokým procentem fosforu v půdě, která sousedí s vodní plochou nebo tokem je zvýšená tvorba řas, které mohou úplně zničit vodní ekosystém dané vodní plochy (toku). Také dochází ke snížení kyslíku, což má negativní dopad na zdraví ryb a ostatních organismů. Zda-li má prosakování fosforu ze soukromých pozemků a zahrad stejný dopad a je stejně závažný jako městský odpad, chemické prostředky a zemědělská hnojiva, které způsobily závažné znečištění vod v 60. a 70. letech, je otázka. Nicméně, stejně jako jakákoliv jiná aplikace chemických prostředků nebo umělých živin, by se měla aplikace fosforu provádět svědomitě a v souladu s platnými ekologickými předpisy.

Při plánování hnojícího programu fosforem je dobré provést nejdříve půdní test, abyste se přesvědčili o aktuální hladině fosforu v půdě. To vám pomůže rozhodnout, zda je potřeba hladinu fosforu zvýšit, snížit a nebo udržovat na stejné hladině. Když budeme počítat s tím, že poměr hlavních prvků (dusík, fosfor, draslík) v posekané trávě je vždy přibližně stejný – 4:1:3 (N: P2O5: K2O), můžeme díky správnému hnojícímu programu regulovat hladinu fosforu v půdě. Jestiže se například použije hnojivo s poměrem dusíku a fosforu 4:1, bude se hladina fosforu v půdě udržovat přibližně na stejné hladině jako aktuální výsledky půdníh testu. Jestliže bude poměr dusíku a fosforu menší než 4:1 (jako například 2:1 nebo 3:1) bude se hladina fosforu v půdě zvyšovat. A naopak, jestliže se použije hnojivo s vyšším poměrem dusíku a fosforu než 4:1 (jako například 8:1 nebo 10:1) bude se fosfor z půdy pomalu vyčerpávat.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks