Text Size

Pozdní hnojení

Pozdní podzim (konec října-konec listopadu) je pro oblasti v mírném podnebním pásmu ideálním časem pro aplikaci pozdního hnojení (late season fertilization – LSF) pro chladnomilné druhy trav. V této roční době trávy zpomalují nebo zastavují svůj růst, ale růst kořenů a fotosyntéza pokračuje.

Dusík je nejdůležitějším prvkem pozdního hnojení. Dusík prodlužuje dobu zeleně do pozdního podzimu, podporuje růst kořenového systému, napomáhá ukládání karbohydrátů a podoruje brzké jarní zelenání. Na nově vytvořeném turfu může LSF zlepšit zralost a tvorbu travního drnu. Množství dusíku aplikovaném na podzim zavisí na zdroji, ale normální doporučené množství se pohybuje mezi 5 až 7,5 gr/m-2  vlastního dusíku.

Zdroj použitého dusíku pro pozdní hnojení se značně liší. Obecně platí, že čím později se aplikace provádí, tím větší množství rychle se uvolňujícího dusíku se použije. Zdroje dusíku, které jsou závislých na teplotě jako jsou organický dusík, methylurea, sírou obalená močovina (sulfur-coated urea) a poly-coated močovina pracují dobře, ale nejefektivnější jsou při teplotách nad 10°C. Většina hnojiv používaných pro pozdní hnojení jsou směsí pomalu a rychle se uvolňujícího dusíku. Zimní hnojící přípravky se často používají při pozdním hnojení (LSF) a mívají značný podíl draslíku. I když je draslík znám svou schopností zvýšit zimní toleranci Troskutu prsnatého (Bermudagrass), na chladnomilné druhy trav nemá žádný viditelný efekt, ledaže je v půdě draslíku nedostatek. Nově vyseté trávníky mohou také využít aplikace fosforu ke svému vývoji na konci podzimu. To znamená, že vhodný hnojící poměr bývá 1:1:1 (např. 20:20:20) nebo 2:1:2 (např. 20:10:20). Pozdní hnojení by mělo být načasované tak, že uvolnění živin proběhne až po tom, kdy se růst zpomalí, ale turf je ještě stale zelený.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks