Text Size

Železo

Železo je jedním z osmi prvků, které jsou nezbytné pro růst travního porostu. Je důležitým komponentem chlorofylu a proteinů a ze všech prvků je vyžadován v největší míře. Železo je často používáno pro “zezelenání” rostliny, aniž by docházelo k nadměrnému růstu.

Fotografie č. 1: Symptomy nedostatku železa je žloutnutí turfu jako to vidíte na těchto zkušebních parcelách.

Nedostatek železa se na trávníku projeví jako celkové žloutnutí. Na nových stéblech je patrná mezižilná chloróza. Turf, rostoucí na vápenitých půdách v suchých oblastech kde je zavlažováno odpadní vodou, je obzvlášť náchylný k nedostatku železa.

Aplikace železa může mít v závlislosti na zdroji železa rozdílný efekt. Hlavními zdroji železa jsou síran železnatý a železo ve formě chelátů. Síran železnatý je častým a nejlevnějším zdrojem. Síran železnatý má okyselující schopnost a může snížit pH. Nižší pH, obzvláště na alkalických půdách, má za následek nižší rozvoj některých onemocnění (jmenovitě Microdochium patch a Take-all). Navíc okyselující efekt napomáhá ke snížení růstu řas a mechu. Síran železnatý může být používán také jako desikant (vysoušedlo), kdy turf je tolerantní (v závislosti na načasování a množství aplikovaného železa), ale řasy a mech vykazují citlivost. Kvůli svým vysoušecím vlastnostem je nejlépe aplikovat síran železnatý během období aktivního růstu turfu. Obvyklým symptomem “předávkování” trávníku železem je jeho černání.

Fotografie č. 2: Trávník napravo byl ošetřen železem (v chelátové formě) a neošetřený travní povrch nalevo.

Železo v síranu železnatým se může vázat na půdu a tím se stane nerozpustným. V nerozpustné formě se železo stává rostlině nedostupné a je méně dostupným na kyselých nebo zásaditých půdách. Fe3+ ionty v půdě jsou obtížně rozpustné, proto rostlina vylučuje do svého okolí organické látky, které s železem reagují a tvoří cheláty. Tyto cheláty se vážou na membránu, na které se železo redukuje z Fe3+ na Fe2+ Fe3+chelátreduktásou. Fe2+ pak vstupuje do buňky.

Na trhu je k dispozici celá řada výrobků s železem v chelátové formě. Tyto výrobky jsou směsí železa společně s organickou sloučeninou (chelátem), která udržuje železo v rozpustné formě. Železo v chelátové formě je nejlépe aplikovat často a v menších dávkách.

Železo v chelátové formě nesnižuje pH (nemá žádný účinek proti chorobám) a nemá vliv na řasy a mech jako má síran železnatý. Železo v chelátové formě má velmi nízké riziko poškození rostliny a může být aplikováno – za předpokladu správného dávkování – během celé sezóny.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks