Text Size

Charakteristika mletého vápence

Vápencové produkty jsou založeny na jejich chemických a fyzikálních charakteristikách. Procento elementárního vápníku (%Ca) a procento elementárního magnesia (hořčíku) (%Mg) jsou důležité chemické charakteristiky mletého vápence. Běžné formy vápence jsou uhličitan vápenatý (CaCO3), oxid vápenatý (CaO), uhličitan hořečnatý (MgCO3) a oxid hořečnatý (MgO). Množství vápníku v poměru k množství hořčíku udává, jestli bude mletý vápenec charakterizován jako vapenatý nebo dolomitický vápenec.

Fotografie: Tato fotografie byla pořízena ve White Sands National Park v Novém Mexiku (USA). Písek je síran vápenatý, znám také pod názvem sádra nebo sádrovec. Sádrovec NENÍ efektivní při vápnění.

Fyzikální charakteristika

Fyzikální složení vápence je dáno podle velikosti distribuovaných částic. Tato velikost je vyjádřena podle toho, kolik procent daného produktu projde přes síta různých velikostí. Mletí vápence je nákladný process a čím je prášek jemnější, tím je potom tento produkt dražší. Čím je prášek jemnější, tím rychleji se rozpustí v půdním roztoku.

Některé velmi jemné vápencové výrobky mohou být prodávány jako “super rozpustný” mletý vápenec. Kvůli své vysoké ceně bývají někdy tyto výrobky na trhu srovnávány s běžným zemědělským vápencem nebo vápencem s hrubší konsistencí jako mnohem lepší třída. Toto ale není pravda s pohledu účinku na půdní pH. Tento velmi jemně mletý vápenec reaguje rychleji a má rychlejší dostupnost vápníku a hořčíku, ale vlastní účinek tohoto vápence je normálně méně než 6 měsíců. Výrobky s hrubší konsistencí nebo s většími zrnky mají podstatně delší dobu účinnosti.

K udržení správné půdní pH se většinou doporučuje provádět aplikace jednou až dvakrát za rok v nižším poměru. Tyto udržovací aplikace jsou většinou vhodné a vykazují dobrý výsledek na půdách s pH od 6,0 to 6,5. Tento program s malou úpravou pH má efekt v hloubce půdy od 8 do 10 cm. Na půdách s velmi nízkým pH a nízkým pufračním pH mají tyto udržovací aplikace jen minimální výsledek.

Efektivní náprava pH je dosažena jen když se věnuje pozornost různým testům jako je třeba index vápence (půdní pH udává aktivní kyselost nebo zásaditost zatímco index vápence, který měří celkovou půdní kyselost, udává kolik bude zapotřebí vápence na změnu pH). Tyto testy nám napomáhají k určení množství a typu vápence, který bude zapotřebí ke změně pH nebo k našemu cílovému pH.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks