Text Size

Pozdní podzimní hnojení

image1

Podzim je čas na rekonvalescenci po letních stresových měsících a v případě atletických hřišť časem na regeneraci po opotřebení. Pozdní podzimní hnojení je kritickým bodem na podporu regenerace a přípravy trávníku pro nadcházející jarní období. Protože jsou klimatické podmínky na různých místech České republiky rozdílné, je obtížné dát jeden přesný údaj o hnojení, množství hnojícího přípravku a načasování hnojení.

 

Jak pro chladnomilné tak pro teplomilné druhy trav by se mělo pokračovat s hnojením až do doby, kdy dojde k zastavení růstu. Granulová, pomalu se rozkládající hnojiva (30 – 50% pomalu se rozkládající podíl) jsou populárním přípravkem pro podzimní aplikace. Pro teplomilné druhy trav, jestliže je potenciální problém se zimním poškozením, by dusík měl být ve formě, který nepodporuje růst stébel mimo růstové období. V takovémto případě by se mělo použít rychle se rozkládající dusíkaté hnojivo. Na písčitých půdách je doporučováno použít pomalu se rozkládající dusíkaté hnojivo, aby nedocházelo k příliš rychlému prosakování do půdního profilu.

V případě hnojení chladnomilných druhů trav fosforem a draslíkem je doporučován vyvážený hnojící poměr (N:P:K). Pro teplomilné druhy trav je doporučení podobné. Pro zlepšení odolnosti k zimním podmínkám bylo zjištěno, že pro troskut prsnatý je nejlepší poměr 4:1:6 (N:P:K) v hnojící směsi.

V následující tabulce je porovnání mezi chladnomilnými a teplomilnými druhy trav a jejich reakce na pozdní podzimní hnojení.

Charakteristika Chladnomilné druhy trav Teplomilné druhy trav
Výkonější fotosyntéza (více karbohydrátů ke kořenům, oddenkům a stéblům) Ano Potenciálně
Méně časté sekání (během jara, menší růst do výšky) Ano Ano
Stimulace růstu kořenů Ano Potenciálně
Lepší hustota porostu Ano Ano
Delší udržení barvy na podzim Ano Ano
Brzké jarní zelenání Ano Ano
Méně problémů s plevelem Ano Nezdokumentováno
Méně problémů s letními chorobami Ano Nezdokumentováno
Lepší letní výkonnost Ano Ano
Zvýšená invaze Lipnice Nezdokumentováno Nezdokumentováno
Snížená tolerance ke chladu Ne Možná, jestliže se dusík aplikuje pozdě na podzim, pak podporuje růst více než otužilost
PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks