Text Size

Co jsou biostimulanty?

Biostimulant je výraz používaný k popisu organických látek, které když se aplikují v malých až nepatrných množstvích, ovlivňují růst a vývoj rostlin. Biostimulanty mohou zahrnovat fytohormony (např. kys. giberelová, cytokinin, kys. abscisová, auxiny, atd.). V oblasti trávníkářství je tento výraz nejčastěji spojován s výtažky z mořských řas a huminovými kyselinami, ale i triazolovými fungicidy a kys. salicylovou. Biostimulanty pomáhají rostlinám snášet stres. Specificky jsou užívány k neutralizaci kyslíkových radikalů.

Komerčně dostupné biostimulanty jsou primárně výtažky z jiných materiálů. Proto jsou jejich vlastnosti velmi variabilní. Např. složení výtažku z mořských řas je velmi ovlivněno konkrétním druhem. Huminové sloučeniny jsou extrahovány ze zeminy, rašeliny, uhlí a hnědého uhlí a následně je oddělena kys. huminová. Předpokládá se, že aktivní složkou jsou fytohormony. Použití biostimulantů, stejně jako každého nového produktu, by mělo být opatrně testováno na malých plochách. Je to důležité pro ohodnocení jejich působení v místních podmínkách.

Zdroj:

Turgeon, A.J. 2005. Turfgrass Management. Person Prentice Hall. NJ. 415 p.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks