Text Size

Jak je účinné hnojení na list?

Z posledních zpráv je patrné, že greeny tvořené bermudagrass (Cynodon dactylon) i creeping bentgrass (Agrostis stolonifera) jsou schopné absorbovat ureu přes listy. Většina močoviny je absorbována během 4 hodin s největším vzestupem během první hodiny. Nicméně účinnost, se kterou byl dusík absorbován byla nevyrovnaná a pohybovala se od 32 do 69 procent pro oba druhy. Nebyly přítomny žádná trvalé sezónní trendy, které by vysvětlovaly tak širokou škálu. Navíc výzkumníci zjistili, že pokud se zvýší množství dusíku, účinnost se sníží.

Pro zesílení účinnosti příjmu dusíku při listové aplikaci močoviny by byla tato doporučení:

- aplikované množství by mělo být méně než 0.5 g N m-2
- počkat pár hodin se závlahou, aby se umožnila co největší absorpce listy, poté zavlažit, aby se neabsorbovná močovina spláchla do půdy a mohla umožnit druhotný příjem kořenovým systémem.

Zdroje:

Stiegler, C.J., M.D. Richardson, and D.E. Karcher. 2011. Foliar nitrogen uptake following urea application to putting green Turfgrass Species. Crop Science 51: 1253-1260.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks