Text Size

Padající listí v trávníku

Padající listí není jen rozmanitost barev a estetický efekt, ale i rozhodnutí, co s ním ve chvíli, kdy se hromadí na zemi. Často je k vidění jeho pálení. Jinou možností je však jeho návrat do trávníku pomocí sečení mulčovací nebo rotační sekačkou.

Výhody odstraňování listů z trávníku jsou hlavně v jeho estetickém vzhledu a v případě sportovních, zejména golfových trávníků v jednodušším hledání míčků. Dodatečně, odstranění listů redukuje stínění trávníku a vytváření vlhkého prostředí, vhodného pro rozvoj podzimních a zimních chorob.

Výhody navrácení mulčovaného listí zpátky do trávníku jsou 1) snížení nákladů na jeho hrabání, pytlování a odstranění, 2) recyklace živin, zejména dusíku. Co se týká živin, zejména uvolňovaného dusíku a jeho návratu pro růst trávníku, je závislé na poměru C:N. Půdní mikroorganismy používají uhlík pro energii a dusík pro růst a výživu. Pro mikroby je ideální poměr C:N 8:1. K dosažení ideálního poměru pro mikroorganismy je zapotřebí mít v půdě poměr C:N okolo 24:1. Pokud přidáme organický materiál, aby ho tyto mikroorganismy rozložily, je závislé právě na tomto poměru C:N, jestli bude dusík zachycen, nebo uvolněn.

Například, pokud přidáme slámu ze pšenice s poměrem 80:1, mikroorganismy spotřebují uhlík a budou potřebovat nalézt další zásoby dusíku v půdě. Výsledkem konzumace extra dusíku je jeho imobilizace, která vede k jeho nedostupnosti pro růst rostlin, což má za následek dočasný nedostatek dusíku.

Na rozdíl od toho, pokud přidáme odstřižky trav s poměrem 19:1, mikroorganismy spotřebují listy a uvolní extra dusík (mineralizace), což vyústí v dočasný nadbytek dusíku. V případě trav je poměr blízko ideálnímu poměru 24:1, takže se jedná o minimální přebytek dusíku a odstřižky jsou rozloženy v krátkém čase.

Obecně, pokud je poměr > 30:1, objevuje se imobilizace, při maximální biologické aktivitě. S poměrem < 20:1 se setkáme při maximální biologické aktivitě s mineralizací.

Co se týče listu stromů, jejich poměr je 50:1. Rozklad listů je někde uprostřed mezi travními odstřižky a slámou. Listy se skládají z cukrů (rychlý rozklad), celulózy (středně rychlý rozklad) a lignin (pomalý rozklad), proto je výsledné posouzení rozkladu listů střední rychlost. Nicméně, vzhledem k hnojení většiny trávníků se dá předpokládat, že po mulčování nebo několikanásobném sečení se list rozloží poměrně rychle.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks