Text Size

Odlišnosti v dusíkatých programech

Dusík je kritický komponent pro růst a zdraví travního porostu a je nejčastější a důležitou živinou aplikovanou na turf. Také se vedou sporné debaty o tom kolik, jakou metodou a jaké nosné médium je dobré použít.

V minulosti množství dusíku kolísalo přes celé spektrum od příliš mnoho až k příliš málo. Vhodné množství dusíku je obtížné odhadnout, protože manažeři golfových hřišť neměří úspěch podle výnosů.

Dusík je aplikován buď jako roztok a nebo ve formě granulí a obě metody aplikace jsou úspěšně používány pro hnojící programy na golfových hřištích. Pro hnojení putting greenů je populární aplikace dusíku ve formě roztoku.

Široké použití dusíkatých roztoků bylo zahájeno v 70. letech minulého století. Dusíkatý roztok je možné nalít do sprejovacích tanků v požadovaném poměru s vodou a není potřeba rozprašovače jako tomu je u granulového dusíku. Dále se eliminuje nutnost manipulace s pytli s hnojícím přípravkem a cena při používání rozpustného dusíku je relativně nízká. Z agronomického hlediska je odpověď na rozpustný dusík ( růst a zelená barva ) viditelná během několika dní, což uspokojuje zákazníka.

Nevýhody rozpustného dusíku zahrnují 1) krátká životnost, která často nestačí pokrýt časový úsek mezi dvěmi aplikacemi; 2) používání vyšších poměrů což vede k prudkému růstu; a 3) zvyšuje se možnost “spálení” porostu při použití vyššího poměru rozpustného dusíku.

Na konci 70. let a v průběhu let 80. se aplikace rozpustného dusíku stala – v některých případech – kontroverzní díky zavádějícím informacím. Nebylo neobvyklé slyšet nebo číst, že soustavná aplikace rozpustného dusíku může vést k “atrofii kořenového systému” kvůli nedostatku “funkčních živin” kořenového systému.

Bohužel toto zdůvodnění nebralo v potaz dva základní faktory. První, že dusík je v rostlině mobilní – po vstupu se dusík volně pohybuje celou rostlinou. A druhý byla mylná představa, že rozpustný znamená absorbce listy, což není tento případ. Rozpustný dusík může být absorbován kořeny. Zajímavé je, že momentálně se objevje skoro stejná logika pro aplikaci dusíku ve formě granulí – kořenový systém je neschopný přijímat a transportovat dusík za stresových podmínek a granule nemohou být absorbovány listy.

V golfu, speciálně v managementu greenů, se roztoky vyvíjely až do nízkého poměru dusíku (minimalizace/eliminace prudkého růstu a možnost popálení porostu), který je často aplikován. Termín “spoon feeding” neboli krmení po lžičkách vystihuje tento proces. Podstatou spoon feeding je hnojení přesně v době, kdy je to potřeba. Toto je velice intenzivní péče, která často vyžaduje aplikaci každý týden kvůli poměru, rozpustnému zdroji a složitosti nebo nebezpečí odhadnout jestli je aplikováno dostatek dusíku pro požadovanou kvalitu a zdraví turfu.

Jestliže vezmeme v potaz všechno, co se této problematiky týká, tato praxe je extrémně úspěšná a efektivní za letních stresových podmínek. I když je pojem “spoon feeding” asociovaný převážně s aplikací dusíku v roztocích, začíná být tento termín nezávislý na způsobu aplikace díky novým granulovým technologiím, které přicházejí na trh.

Výživa listů je oblíbeným termínem pro spoon feeding roztoky. Hnojení nadzemní části rostliny je podle definice příjem živin listy. Výhodou absorbce listy je přísun živin do rostliny, když je kořenový systém neschopen této funkce kvůli nevhodným půdním nebo přírodním podmínkám. Hnojení nadzemní části rostlin ale není efektivním procesem.

Hnojící terminologie může být matoucí. Co jeden termín představuje pro jednoho člověka nemusí přesně vystihovat to, co si pod stejným pojmem představuje nekdo jiný. Můj návrh je zaměřit se na poměr, frekvenci aplikací a na nosné médium/produkt pro vytvoření Vašeho hnojícího programu.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks