Text Size

Jaro (a Poa Annua) je ve vzduchu

Jaro je čas pro obnovu a omlazení turfu. Poa Annua je součástí tohoto rituálu – často se objevující jako překvapení jakoby odnikud a v plné síle. Poa Annua je nejvábivější a nejzajímavější ze všech trav, se kterými se zabýváme. Jak by se pak dalo jinak vysvětlit, že někteří odborníci ztráví celou svou profesionální kariéru a výzkum jakoby posedlostí vymýtit Poa Annua z turfu a naopak jiní se jí zase snaží udržet – a pak sklidí pohrdání za jejich snažení.

Studie a výzkum Poa Annua je fascinující a poutavé úsilí a jako jaro, udržuje výzkumníky vědecky mladými. Vždy je něco nového, co je třeba se naučit nebo napsat o studii Poa Annua. Tak například, mě vždycky zajímalo jak je možné, že putting green, který je na podzim stejnoměrné zarostlý a jedinou trávou na něm je Psineček výběžkatý, je na konci zimy posetý ostrůvky s Poa Annua.

Častým vysvětlením je, že Poa Annua klíčí na podzim, kdy teplota půdy klesne pod 21°C – a nebo jak bylo nedávno zveřejněno, že optimální teplota pro klíčení Poa Annua je 19°C přes den a 10°C přes noc (McElroy, et al., 2004) – s tím, že travní stébla nejsou viditelná až do půlky nebo konce zimy.

Co mě ale zaráží na tomto vysvětlení – vezmeme-li v potaz, že Poa Annua je označena jako pionýr mezi trávami (jako první se objeví na neúrodné půdě) a jako oportunistický plevel, k jejímuž vzklíčení a kolonizaci určité oblasti je potřeba rozrušení půdy – že žádné rozrušení půdy není patrné a ani k němu nedošlo na většině těchto greenů. Rozrušení půdy je důležité, protože oportunistické plevelné druhy nemají rádi konkurenci ostatních druhů trav. Navíc plevele, které mají malá semena jako je Rosička nebo Poa Annua potřebují porušení půdního povrchu k tomu, aby světlo proniklo až k nim a spustilo klíčení.

Když se tedy normálně zamyslíme, na greenech zmíněných v předchozím paragrafu muselo dojít k nějakému porušení půdního povrchu (opotřebení turfu, přemírná úprava greenu nebo přílišná péče o trávník), které umožnilo semenům Poa Annua získat dostatek světla pro klíčení. Jak velké rozrušení půdy je zapotřebí? Odpověd je velice komplexní, ale dá se říci, že není zapotřebí moc.

Výzkumníci na Auburn University (McElroy, et al., 2004) kromě optimální teploty pro klíčení Poa Annua zkoumali i účinek fotoperiody. Když analyzovali Poa Annua při teplotních pokusech, vykázali, že Poa Annua může klíčit i v naprosté tmě na relativně stejné úrovni klíčení jako pod světlem.

I když většina plevelů s malými semeny potřebují světlo ke klíčení, je vidět, že Poa Annua ne. Zatímco rozrušení půdy je pro klíčení Poa stále důležité, její schopnost klíčení i ve stínu ostatních travních druhů na turfu jí dává značnou výhodu.

Jednou z nezapomenutelných výroků turfových odborníků je výrok Dr. Josepha Vargase: “Když Psineček na turfu zajde, Poa tato prázdná místa okamžitě vyplní. A když Poa zajde, co vyplní tato místa? Poa Annua.” Jestliže se nad tímto výrokem zamyslíme, napadne mě otázka jakto, že žádný jiný druh plevele nebo jiný travní druh?

Ekolog Joy Bergelson (1990) v řadě polních pokusů navrhl, že přítomnost odpadu vyprodukovaném Poa Annua během kolonizace snížil klíčení i schopnost přežití ostatních druhů trav. Když ostatní druhy zajdou a Poa přežije, její semena dostanou výhodu klíčit a růst s minimální interferencí ostatních druhů trav.

Jestliže se kdy dostaneme do bodu, kdy si budeme myslet, že víme všechno o péči a ochraně turfu, ekologové nám vždy připomenou, že „ne tak docela.”

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks