Text Size

Rutinní data tvoří abecedu IPM (integrované ochrany proti škůdcům)

Data nashromážděná během pozorování, odběru vzorků, zaznamenávání a ukládání těchto dat je základním kamenem pro integrovanou ochranu proti škůdcům (IPM). Tyto záznamy nám poskytují základní informace potřebné k rozhodování při boji proti škůdcům. Jak jedno staré pořekadlo říká: „Záznamy jsou základem znalosti a znalost je moc.“

Nástroje, které používáme k získávání informací jsou v celé škále technologie – od těch nejjednodušších až po nejsložitější. Základem shromažďování dat je vyjít ven na hřiště a se zdravou kritikou hledat znaky škůdců. “Scouting” je anglický název pro hledání znaků přítomnosti hmyzu, plevelů a onemocnění.

Klasické shromažďování vzorků dat náleží hlavně hmyzu. Jednoduchými nástroji pro určování přítomnosti hmyzu na trávníku je mimo jiné “hrnková metoda” nebo “mýdlové výplachy” prováděné pravidelně na různých místech golfového hřiště. Zaznamenávání data, místa, počtu a stádia vývoje hmyzu může být poté zmapováno geograficky na celém hřišti a tato mapa se stává cenným zdrojem informací při boji proti hmyzu. Toto se nazívá mapování (angl. mapping). Napadení škůdcem se děje většinou ve shlucích a jen zřídka dochází k rovnoměrnému napadení celého areálu golfového hřiště. Díky zmapování lokací a škůdců na celém hřišti mohou být jednotlivé strategie boje proti škůdcům přesně zaměřeny na specifická místa.

Mapování se dá také aplikovat při boji s plevelnými druhy a s onemocněními. Například Rosička krvavá se normálně nevyskytuje rovnoměrně na celém golfovém hřišti. Rosička je C4 trávou, které vyžadují hodně světla a tepla. Intuitivně je tedy Rosička rozšířena na místech s vyšší teplotou – okolo cestiček a na otevřených a suchých místech – zatímco se pravděpodobně nebude vyskytovat na rafech ve stínu stromů. Tato nabytá znalost z pozorování může být výhodou při plánování síly postřiku pre-emergentními herbicidy, kdy použijeme vyšší poměr na místech, která jsou ideální pro výskýt daného plevele a žádný nebo nižší poměr na místech s horšími podmínkami pro výskyt toho daného plevele.

Údaje o počtu a stádiu vývoje daného škůdce nebo plevele získaných po sobě následujících datech mohou být poté dány do kontextu s teplotou, což je hlavní síla všech biologických pochodů, a mohou sloužit jako výborná prognóza pro vývoj daného škůdce nebo plevele. Growing degree-days (GDD), což by se dalo přeložit jako dny se zvyšující se teplotou, jsou nejčastější kalkulací nebo nástrojem k vyčíslení teploty jako předpovědi, ale samy o sobě nemají žádnou podstatu. Jestliže ale začnete s denním shromažďováním údajů od určitého data (obyčejně je to první den v roce), naakumulovaný výsledek určitého dne je v asociaci se specifickým stádiem vývoje škůdce, který byl získán při scoutingu. Výhodou asociace GDD s výskytem a stupňem vývoje daného škůdce je v zaměření kontroly a boje na daný stupeň biologického vývoje v určitém daném období.

Stejně jako GDL, teplota a další data o počasí jako je vlhkost listů, relativní vlhkost vzduchu a déšť, mohou být použity jako model k předpovědi možnosti výskytu chorob. Chybějícím aspektem v těchto modelech je výskyt patogenu. Tyto modely ale mohou upozornit superintendanty golfových hřišť na možnost výskytu daného onemocnění za určitých podmínek, kdy se ale nemusí nezbytně daná choroba vyskytnout.

Síla těchto předpovědních modelů pro výskyt škůdců, plevelů a chorob je, že se podle rozsahu a jak obecná data jsou, dají využít místně, ale i v rozsahu celé republiky nebo i globálně. Například webové stránky jako je Weed Alert, které byly vyvinuty pro Spojené státy a nebo Greencast pro Spojené státy a Velkou Británii, poskytují informace o možném riziku výskytu škůdců, plevelů a chorob.

Shromažďování dat je často velmi zdlouhavé, obtížné a nekteří mohou říci, že i nudné. Ale často přehlíženou výhodou při shromažďování dat je pravidelnost tohoto procesu. Ať už sami procházíte golfové hřiště nebo pověříte zodpovědného pracovníka provést pravidelný scouting a nebo se každě ráno podíváte na informační webové stránky o možnosti výskytu škůdců, plevelů a chorob v daném měsíci v roce, je to právě ta rutina a pravidelnost, která vás udržuje v soustředění na možné problémy, které se často vyskytnou během rušného dne.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks