Text Size

Výška seče a kultivační intenzita

Výška seče je nejdůležitějším faktorem při determinaci kultivační intenzity travního společenství. Kultivační intenzita se zvyšuje s tím jak je výška seče snižována (v daném adaptabilním rozhraní daného travního druhu). S nižší výškou seče se zvýší frekvence kultivačních vstupů, ale může a nemusí se zvýšit kvantitativní obsah jednotlivých vstupů.

Zvýšená kultivační intenzita je dána změnou v kulturním travním společenství a v rostlině samotné. Jak je výška seče snížena, travní komunita se stává hustější. Dopad snížení výšky seče pro zvýšení hustoty travního povrchu je nejvíce patrný na ferveji Jílku vytrvalého a/nebo Lipnici luční. Jestliže je výška seče snížena z více jak 2,5cm na méně jak 2,5cm, posazení míčku na turfu je velice rozdílné. Při výšce seče více jak 2,5cm bude mít míček tendenci zapadnout do travního povrchu. Turf není dostatečně hustý na to, aby udržel míček nad svým povrchem. Při výšce seče pod 2,5cm bude míček „sedět” na travním povrchu a to díky zvýšenému počtu jednotlivých stébel, které udrží míček nad svým povrchem.

Nevýhodou tohoto zvýšení počtu stébel nebo zvýšené hustoty povrchu je, že každá jednotlivá rostlinka se stává menší, má jemnější stébla a méně kořenové masy - obecně se dá říci, rostlina je více nedospělá. Tyto rostliny jsou více náchylné ke stresu z okolních podmínek, ke stresu z kultivačních praktik a k napadení škůdci než jejich výše sekaní kamarádi.

Tak například, jak se snižuje výška seče, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu onemocnění a také jeho závažnost. Na to se odpoví vyšším množsvím a frekvencí aplikace fungicidů. Co se týče živin, celkové množství bude pravděpodobně stejné při vyšší nebo nížší výšce seče, ale frekvence aplikace živin bude při nižší výšce seče častější. Všechny kultivační praktiky - zavlažování, hnojení, ochrana proti škůdcům a onemocněním a veškeré mechanické praktiky budou prováděny s výšší intenzitou.

Se sníženou výškou seče je kritickým požadavkem správně zvolená sekací jednotka a její častá kontrola a údržba. Jestliže jste někdy zkusili sekat trávník nebo putting green s normální ruční vřetenovou sekačkou, dáte mi za pravdu, že je cítit rozdíl mezi správně nastaveným vřetenem ke spodnímu noži a dobrým nabroušením. Na hydraulických sekacích jednotkách není pro nás toto nastavení a nabroušení až zas tak patrné, ale je velice důležité a patrné pro travní povrch. Časté vytrhávání, uštipování nebo třepení travního stébla díky tupému nebo nesprávně nastavenému vřetenu není dobré pro celkové zdraví turfu. Se snižující se výškou seče se zvyšuje frekvence nutnosti ostření vřetena a spodního nože a frekvence sekání.

Sekání je kritickým faktorem pro zdraví nízce sekaného turfu. Sekání je nejběžnější praktikou při managementu putting greenů, protože je prováděno denně. Opotřebení trávníku díky otáčení, smejkání nebo “zrychlování” kolem oblouků a při otáčení na greenech a collarech napomáhá k trvalé ztrátě turfu. Ztráta turfu je znásobena při nižších výškách seče, protože - jak už bylo zmíněno výše - rostiny jsou celkově nedospělé a tudíž více náchylné k opotřebení provozem.

Pro mnoho manažerů není možností zvýšit výšku seče na optimální hranici, speciálně na putting greenech, ale pro ty, kdo tuto volbu mají se s největší pravděpodobností sníží celkové náklady na údržbu tohoto turfu.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks