Text Size

Obrázek je více než tisíc slov

Stín je závažným stresovým faktorem pro chladnomilné i teplomilné druhy trav. Stín nejenže ovlivňuje množství dostupného světla pro rostinnou fotosyntézu, ale také kvalitu světla, kterou rostlina získá. Snížení dostupného světla, společně se změnou kvality (přebytek dlouhého infračerveného záření-FIR a nedostatek infračerveného záření-IR) způsobuje, že turfová tráva produkuje slabé, křehké stébla s rapidním, vertikálním růstem.

Ve spisech Wherleye a kol. (2005) autoři zprostředkovali jemné změny světla na kostřavě a pozorovali její růst v závislosti na změnách světelné intenzity a spektrálního složení. I když fotografie v tomto článku nebyla prezentována ve výše uvedených spisech, svědčí o vykazovaných údajích.

Na fotografii byly rostliny kostřavy vystaveny na poli třem rozdílným světelným podmínkám. Tři rostliny uprostřed byly odebrány z turfu rostoucím na plném slunečním světle, vykazující vysoké fotosyntetické fotonové proudění (photosynthetic photon flux-PPF) s naměřenou hodnotou (49 μmol m-2 sec-1) a poměr infračerveného a dlouhého infračerveného záření nad 1,0. Tři rostliny napravo byly zasazeny a vyrostly ve stínu listnatého opadavého stromu. V tomto případě rostliny získaly přibližně desetinu PPF v porovnání s rostlinami na plném slunečním světle a nevhodný poměr infračerveného a dlouhého infračerveného záření byl méně než 1,0 (přebytek nežádoucího dlouhého infračerveného záření v porovnání k infračervenému).

Tři rostliny nalevo vyrostli ve stínu textilie (neutrální prostředí). Všimněte si, že hodnota PPF je stejná jako hodnota naměřená u rostlin ve stínu stromu, ale poměr infračerveného a dlouhého infračerveného záření je nad 1,0. Dopad světelné kvality je viditelný z porovnání rostlin vyzrůstajících v neutrálním prostředí a pod listnatým stromem za předpokladu stejného relativního snížení světelné kvantity.

Jestliže se zaměříme na porovnání rostlin na plném slunečním světle a rostlin pod listnatým stromem, můzeme vidět rozdíly, které nastanou v růstu obou porovnávaných trav. I když tyto rostliny patřily do kostřav, změny, které nastaly jsou ukazatelné pro chadnomilné i teplomilné druhy trav. Snížené kořenění a odnožování je evidentní u rostlin pod listnatým stromem společně se změnami v růstu a struktuře rostlin, což je způsobeno změnami ve světelné kvalitě.

Z pohledu managementu, jsou tyto změny v růstu rostlin na plném slunci versus ve stínu, klíčovými body k vysvětlení slábnutí turfu. Ve stínu, změny v růstu ovlivňují množství rostlinného pletiva na jednu rostlinu, které je odstraněno během určité dané výšky seče (žlutá čára). Obnovující potenciál rostlin z poškození nebo ztráty trávníku se vysvětluje samo, jestliže se podíváte jak rozdílné jsou opět rostliny ve stínu v porovnání na slunci.

Mohly bychom povídat o rozdílech v kořenové mase, šířce stébla, hutnosti oddenků a poskytnout rozsáhlý text a tabulky. Ale tato fotografie řekne všechno, co se dá na stránku napsat, společně s tím, co je potřeba změnit v péči o trávník, jestliže se očekávají nějaké změny.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks