Text Size

DMI

DMI (de-methylační inhibitory) jsou významnou skupinou fungicidů pro golfové trávníky, které jsou známy od pozdních 70. a začátkem 80. let minulého století. Jako skupina tyto inhibitory kontrolují široké spectrum chorob způsobované mnoha listovými a kořenovými patogeny. Díky způsobu jakým působí jsou DMI často uváděny jako sterol biosyntetické inhibitory (SBI).

Steroly lze nalézt v rostlinách, zvířecích a lidských organismech. Jsou důležitým komponentem buněčných membrán kde napomáhají ke správné propustnosti a pružnosti. Cholesterlol je sterol, který je zásadním komponentem zvířecích a lidských orgánů, zatímco ergosterol je hlavním sterolem přítomným v buněčných membránách hub. Cholesterol a ergosterol jsou si svou funkčností podobné. Díky tomu, že ergosterol je v malém množství přítomný a nebo naopak chybí v rostinách, je hlavním terčem výzkumu proti-plísňových produktů ať už se jedná o přírodní nebo syntetické výrobky.

DMI jsou systemické fungicidy, které v závislosti na typu fungicidu, mohou být buď lokálně systemické a nebo pohyblivé xylémem. Jako preventivní aplikace mají relativně dlouhotrvající ochranu proti onemocnění. Obecně je ale třeba být opatrný, jestliže se DMI aplikují na greeny Psinečku výběžkatého a Troskutu prsnatého během letních měsíců, kdy jsou dlouhá období s vysokými teplotami. Jsou známy škody na trávnících, jestliže se DMI aplikují během letních stresových měsíců.

Některá onemocnění, jako je například dolarová skvrnitost, si mohou vyvinout odolnost proti DMI. K odolnosti proti DMI fungicidům dochází pomalu a odolnost se snižuje během delší časové periody. Obecně se odolnost projevuje ze začátku jako zkrácení doby, po kterou je fungicid funkční. Naopak odolnost na benzimidazolové fungicidy se projevuje rychle s rapidní ztrátou doby působení. Relativně dlouhá časová perioda potřebná k vytvoření odolnosti proti DMI fungicidům je dána tím, že plísně si musí vytvořit několik různých druhů mutací v biosyntéze sterolů.

Může se také vyskytnout cross-rezistence mezi DMI fungicidy a benzimidazolovými a dikarboximidovými fungicidy. Jak přežívá plíseň, která si vytvořila odolnost, v přírodě bez přítomnosti fungicidů je rozdílné. Vypadá to, že za nepřítomnosti DMI se taková plísňová populace zčásti navrací k více citlivému nebo přírodnímu typu populace. V kontrastu, plísně rezistentní k benzimidazolu se skoro nikdy nevracejí ke své původní přírodní verzi. Minimalizovat nebo zpomalit rezistenci k DMI je zčásti možno tím, že se DMI aplikují uvážlivě a mělo by se vyhnout přespřílišným aplikacím.

Kromě toho, že jsou DMI charakterizované podle svého působení, jsou také uváděny podle své chemické struktury jako triazoly (metaconazole, myclobutanil, propiconazole, triademefon) a pyrimidiny (fenarimol). Regulátory růstu rostlin paclobutrazol se řadí mezi triazoly, zatímco flurprimidol se řadí mezi pyrimidiny.

Jak paclobutrazol tak flurprimidol vykázaly aktivitu k plísním, a to potlačením určitých onemocnění, mezi kterými je i dolarová skvrnitost. Oba tyto růstové regulátory jsou efektivní při regulaci růstu a navíc mají ještě tu výhodu, že potlačují růst Lipnice roční v trávníku Psinečku výběžkatého. Původně byly tyto produkty aplikovány jednou nebo dvakrát během růstové sezóny při boji s Lipnicí roční.

V současné době jsou paclobutrazol a flurprimidol běžně aplikovány během růstové sezóny při kontrole a boji s Lipnicí roční na greenech. Obecně se tyto programy sestávají z aplikace paclobutrazolu nebo flurprimidolu dvakrát až třikrát týdně v relativně nízkém poměru během růstového období, který se poté postupně zvyšuje během podzimu. Tyto a podobné typy programů na kontrolu Lipnice roční se prokázaly jako účinné a získávají stále více a více na popularitě.

Obavu kterou ale já mám, a to je potřeba mít na paměti pozitivum, což je boj s Lipnicí roční, je jestli nevystavujeme celou tuto skupinu fungicidů (DMI) vyššímu riziku v odolnosti, díky častějším aplikacím těchto růstových regulátorů.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks