Text Size

Jarní úklid

“Jaro je doba, kdy příroda říká “Let’s party!”. – Robin Williams

Jaro je doba, kdy se opět začíná hrát golf a je to doba plná očekávání a vzrušení. Pro manažery golfových hřišť je to také doba příprav na nadcházející sezonu a nevyhnutelné letní stresové období. Proto jsme mysleli, že by se hodilo připomenout a napsat pár řádků o věcech, které je dobré mít napaměti během aktivní růstové sezony.

1) Vyřešte zbylé problémy z předcházejícího roku. Jestliže se během doby, kdy se tráva zelená, objeví příznaky nějaké choroby z minula, snažte se je okamžitě řešit. Staré symptomy jsou něco jako očkovací látka a onemocnění může vyústit ve velice vážný problém později v sezoně.

2) Jarní zahájení růstu: U trav mírného podnebního pásma se rychlost počátečního růstu stébel mění podle druhu. Tak například Kostřava rákosovitá má v porovnání s Lipnicí luční rychlejší počáteční růst. Největší rozdíl je znatelný v rafu Lipnice luční s občasnými misty s kostřavou. Tam jsou pak znatelné veliké růstové rozdíly. Psineček výběžkatý má počáteční růst travních stébel znatelně pomalejší než Lipnice roční. Častou chybou je snaha o zrychlení počátečního růstu stébel Psinečku aplikací nadměrného množství dusíku. Netlačte na pilu, Psinečkek začne růst, když jsou příhodné podmínky. Nadměrné množství dusíku na jaře pouze vede k problémům později během roku (např. možné snížení růstu kořenové masy, sukulentní růst, atd.).

3) V oblastech, kde převládá trávník s Lipnicí roční, je časté uplatňování růstových regulátorů pro kontrolu růstu klásků. Různé metody předpovědí, kdy je nejlepší doba na použití růstových regulátorů, jsou založeny na fenologických jevech (např. náznak klásku v pochvě, objevení klásků v rafu) a klimatických datech (např. model stupně denního růstu). V každém případě by se ale měl přípravek dostat do země před tím, než se klásky objeví v porostu. Může být doporučeno přimíchat k růstovému regulátoru trochu železa pro snížení fytotoxické reakce. Jestliže je obava z antraknózy, je dobré nejprve aplikovat fungicid.

4) Aerifikace pro odlehčení půdy je často prováděna dříve a dříve převážně z toho důvodu, aby se nenarušila samotná hra. Výhody aerifikace jsou většinou mezi 5-8 týdny. Maximální efekt z aerifikace by měl být zaměřen na dobu před letním stresovým obdobím.

5) Odvolání: Doporučení, která jsou uvedena v tomto článku jsou potřeba upravit pro potřeby dané lokality.

Tak začněte s party!

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks