Text Size

Jakou roli hraje led při zimních škodách

V severní Evropě se může na greenech a fervejích občasně objevit ledová pokrývka. Ledová pokrývka je často považována za jeden z důvodů zimních škod a nebo jako jeden z důvodů škod způsobených mrazem (nízké teploty).

Škody způsobené trvalou ledovou pokrývkou

Prvním typem škod způsobených mrazem je přímý důsledek trvalé ledové pokrývky často nazývaný jako zadušení mrazem (freeze smothering). V polovině 60. let prováděl Jim Beard kontrolovanou laboratorní studii, kdy porovnával měřítko přežití u tří chladnomilných druhů trav pod trvalou ledovou pokrývkou a dvou trav za normálních polních podmínek (1,2). Zjistil, že Psineček výběžkatý (creeping bentgrass-Agrostis stolonifera) je schopen přežít až 120 dní trvale pod ledovou pokrývkou. Oproti tomu ztráty na Lipnici roční (Annual bluegrass-Poa annua) se objevily již po 60 dnech a závažné ztráty byly sledovány kolem 75 dní. Při nedávné kanadské studii za polních podmínek byla Lipnice roční a Psineček výběžkatý vystaveny 45 dním trvalé ledové pokrývky a poté byl led odstraněn. 75 dní od začátku studie a 30 dní po odstranění ledu si Psineček výběžkatý stále zachovával svou odolnost vůči chladu, zatímco Lipnice roční zašla (3).

Důvod, který je často udáván pro škody způsobené ledovou pokrývkou je nahromadění toxických plynů a/nebo nedostatek kyslíku a ztráta odolnosti vůči chladu. Zdá se, že akumulace kyslíku uhličitého pod ledovou pokrývkou je jednou z hlavních příčin umrtí rostlin (4). Občasné tání ledové pokrývky napomohlo eliminovat hromadění kyslíku uhličitého a škody na rostlinách v této studii nebyly zaznamenány (4).

Ztráta odolnosti vůči chladu pod ledovou pokrývkou se vyskytuje a liší mezi travními odrůdami. Pod trvalou ledovou pokrývkou Lipnice roční ztrácí svou odolnost, naproti tomu Psineček výběžkatý přežije bez újmy (3). Ztráta odolnosti Lipnice roční vůči chladu je díky nedostatku kyslíku pod ledovou pokrývkou (3).

Led v asociaci se škodami způsobené mrazem

V oblastech, kde ledová pokrývka po více jak 45 dní není pravděpodobná kvůli občasných obdobích tání, může tvorba ledu hrát roli při škodách způsobených mrazem. Za tohoto scénáře, kdy rapidní pokles teploty způsobuje zmrznutí vody (obyčejně na konci zimy a nebo začátkem jara) může dojít ke škodám způsobených mrazem a to hlavně na Poa Annua.

Kritickou předzvěstí pro škody způsobené mrazem je ztráta odolnosti vůči chladu. Dlouhotrvající ledová pokrývka, jak již bylo zmíněno, napomáhá ke sníženi odolnosti. Nejdůležitějším faktorem pro regulaci odolnosti rostlin je teplota (5). Proces ztráty odolnosti vůči nízkým teplotám u Lipnice roční může rychle nastat a to když teploty překročí 8°C po dobu 48 hodin (6).

Jaké praktiky lze použít k minimalizaci škod způsobených ledem a/nebo mrazem? Celkovou diskuzi lze nalézt v 2004 listopadovém/prosincovém čísle USGA Green Section Record, článek nazvaný "Winter Damage" a autorem je Keith Happ.  Některé klíčové body jsou:

1) Produkce zdravé rostliny před zimou. Slabá rostlina Poa Annua s nízkou zásobou karbohydrátů nebude tolerovat ledovou pokrývku nebo nebude rezistentní ke škodám způsobených mrazem jako by byla zdravá rostlina. Stinná místa jsou více náchylná ke škodám způsobených mrazem než místa na slunci, pravděpodobně kvůli stavu karbohydrátů v rostlině Poa Annua (7).

2) Eliminujte špatně odvodněná místa. Poa Annua, která roste v místech, kde dochází k akumulaci vody, má větší riziko rychlého zmrznutí během doby mrznutí/tání.

Celkově se dá říci, že zimní škody na rostlinách jsou obyčejně kombinací několika faktorů a jedním z nich je ledová pokrývka. Dlouhodobá ledová pokrývka způsobuje škody na Poa Annua již po 45 dnech. Tvorba ledu během období mrznutí/tání na konci zimy může vytvořit situaci, kdy přebytečná voda v okolí travního stébla Poa Annua může opět zmrznout a způsobit škody mrazem.

Odkazy:

1. Beard, J.B. 1964. Effects of ice, snow and water covers on Kentucky bluegrass, annual bluegrass and creeping bentgrass. Crop Science 4: 638-640

2. Beard, J.B. 1965. Effects of ice covers in the field on two perennial grasses. Crop Science 5: 139-140.

3. Tompkins, D.K., J.B. Ross, and D. L. Moroz. 2004. Effect of ice cover on annual bluegrass and creeping bentgrass putting greens. Crop Science 44:2175-2179.

4. Freyman, S. and V.C. Brink. 1967. Nature of ice-sheet injury to alfalfa. Agronomy Journal 59:557-560.

5. Tompkins, D.K., J.B. Ross, and D.L. Moroz. 2002. Dehardening of annual bluegrass and creeping bentgrass during late winter and early spring. Agronomy Journal 92:925-929.

6. Tompkins, D.K, C.J. Bubar, and J.B. Ross. 1996. Physiology of low temperature injury with an emphasis on crown hydration in Poa annua L. and Agrostis palustris. PTRC Report. web site: http://ptrc.oldscollege.ab.ca/researchreports.html

7. Rossi, F.S. 2003. New light on freeze stress. CUTT 14(3): 1,4

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks