Text Size

Zimní vysychání

image1 Zimní vysychání je pojem, který se dá charakterizovat jako úhyn stébel nebo celých travních rostlin, které bylo způsobeno zimním vyschnutím. Vysychání se nejčastěji vyskytuje na otevřeném, semidormantním turfu, který je vystaven větrným podmínkám s nízkou atmosférickou vlhkostí. Dva hlavní typy zimního vyschnutí jsou nazývány atmosférické a půdní (Beard, 1973).

Obrázek č. 1: Za půdního sucha je voda často aplikována během zimního období (západní část Spojených států).

Atmosférické Atmosférické vyschnutí je obyčejně spojováno se smrtí listového epitelu. Příznivé podmínky pro tento typ zimního vyschnutí jsou slunečná a větrná období kombinovaná s nízkou atmosférickou vlhkostí. Půda může mít dostatek vláhy, ale půdní voda je zmrzlá nebo tak studená, že viskozita této vody je natolik vysoká, že její příjem rostlinou je velice omezený. Rostliny s malým nebo nepříliš hlubokým kořenovým systémem, jako je třeba Poa Annua, jsou velice citlivé k atmosférickému vysychání. Stébla rostlin jsou suchá a křehká a vypadají jako popálená.

image1 Obrázek č. 2: Příklady atmosférického vyschnutí.

I když atmosférické vysychání způsobuje úhyn stébel rostlin, není většinou spojováno se smrtí koruny nebo celé rostliny. Nicméně, mladý nebo šťavnatý turf je velice náchylný k vysychání a může dojit k jeho totálnímu úhynu.

Jestliže máme nechráněný turf, nízkou vzdušnou vlhkost a větrné podmínky, dobrý předpovídatel zimního vyschnutí je teplota. Příznivé podmínky pro zimní vysychání jsou, když teplota vzduchu převýší průměrnou teplotu půdy o vice jak 11°C. Tento náš hypotetický příklad má nejvýšší míru zimního vysychání v mezích, které jsou zvýrazněny (click), což je za teplotního rozdílu je vice jak 11°C (20°F).

Půdní

Druhý typ zimního vysychání nastává, jestliže je nízká atmosférická vlhkost a dlouhodobě suchá půda, což je způsobeno nedostatkem deště nebo sněhu. Vyschnutí, které je výsledkem suché půdy, může způsobit totální umrtí rostliny. V chladných aridních oblastech světa, jako jsou třeba západní aridní oblasti Spojených států, je tento typ vysychání velice častý. Na této fotografii je vidět vysoce exponované oblasti greenu, které prošly nejzávažnějším stupněm zimního vysychání.

Obrázek č. 3: Příklady půdního zimního vyschnutí. Škody jsou viditelné na trávníku, kde leží pouzdro fotoaparátu.

Mezi praktiky, které pomáhají minimalizovat vysychání patří instalace větrných zábran nebo sněžné ploty, které také mohou zabránit silnému větru a zvýšit možnost akumulace sněhové pokrývky na turfu. Také aplikace topdressingu na konci podzimu napomáhá chránit rostliny. Dále je to pokrytí turfu prodyšnými pokrývkami a zimní zavlažování.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks