Text Size

Jinovatka

Jinovatka je zcela běžným důvodem k opoždění ranních tee timů. Důvodem pro opoždění je pravděpodobné poškození, které se může objevit po stopách hráčů, nebo jiném zatížení trávníku za přítomnosti jinovatky.

Fotografie 1: Bělavá barva jinovatky patrná na tomto hřišti.

Jinovatka se objevuje za jasných a chladných nocí, kdy trávník zpětně vyzařuje teplo (exotermická reakce). Jak rostlina vysílá teplo do atmosféry, listy se ochlazují. Když je teplota rostliny nižší než teplota vzduchu, vlhkost z atmosféry zkondenzuje na listech. Ve chvíli, kdy teplota listu klesne pod bod mrazu, voda na listech zmrzne a vytvoří se jinovatka. Tento jev se vyskytne i za situace, že teplota vzduchu bude lehce nad bodem mrazu. V tomto ročním období není neobvyklý výskyt jinovatky ani za teploty od 1 do 3°C.

Jinovatka se nevyskytuje za oblačných nocí, protože mraky odrážejí nebo absorbují a pak zpátky vysílají teplo směrem k trávníku. Jinovatka se také nevytváří za větrných podmínek. Prouděním se vzduch kolem rostliny míchá a atmosféra tak tlumí snižování teploty listu (navíc také podporuje evaporaci z listu). Rovinné oblasti jsou náchylnější k vytváření jinovatky než plochy se sklonem (vzduch se pohybuje směrem dolů a míchá se).

Fotografie 2: Nafialovělé zabarvení na greenu způsobené hráči kráčejícími přes green pokrytý jinovatkou. Červená šipka ukazuje stopu.

Jinovatka se normálně tvoří brzo ráno, před východem slunce. Vzhledem k tomu, že rostliny celou noc zpětně vyzařovaly energii, tak je teplota listů nenižší před svítáním. Ve skutečnosti se jinovatka může krátce tvořit ještě při svítání – je to způsobeno ostrým úhlem světla přicházejícího ze slunce, které nesvítí zpříma na list.


Fotografie 3: Přiblížení poškození mrazem způsobené chůzí.

Samotná jinovatka nezpůsobuje poničení, způsobuje ho provoz vyskytující se na plochách s jinovatkou. Poškození trávníku jsou většinou povrchová. To ovšem neznamená, že by se měl povolit přístup na tyto plochy. Vyskytnou se poškození způsobená rozdrcením listové čepele. Zpočátku se příznaky projeví fialovo-černým zabarvením (téměř jako přehnojení železem), následované slámovou barvou. Pokud nedojde k poškození krčku, regenerace se dostaví s růstem nových listů.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks