Text Size

Údržba travního porostu během sucha: Zavlažování

Dobré zavlažování během období sucha je jedním z nejnáročnějších aspektů managementu travního porostu. Ve středozemních oblastech toto může být speciálně obtížné díky nedostatku vody na zavlažování, dlouhých obdobích sucha a používání jak chladnomilných (C3) tak teplomilných (C4) druhů trav, které jsou adaptovány na dané klima.

Fotografie č. 1: Příklad travního porostu udržovaného při optimalní zavlažovací strategii

Máme tři druhy zavlažování – optimální, deficitní a přežitkové. Optimální zavlažování je aplikování takového množství vody potřebné k nejefektivnějšímu růstu a takováto aplikace vody zajišťuje na pohled nejestetičtější trávník. Deficitní zavlažování zajišťuje potřebnou vodu k udržení vzhledově adekvátního trávníku, ale s menším růstem trávy. Přežitkové zavlažování zajišťuje dostatek vody jen k přežití travního porostu a až je voda dostupná, tak můžeme jen doufat, že se trávník znovu obnoví.

Tyto tři stupně zavlažování jsou dány podle evapotranspiračního koeficientu (ETK) trávníku. Je plno faktorů, které mohou ovlivnit ETK mezi které patří počasí, druh travního porostu a kultivar, kořenová hloubka, praktiky používané při péči o trávník, půdní charakteristika a její struktura. Na základě teoretické rovnice (např. Penman, Penman-Monteith) a údajů o počasí, mnoho hydrometeorologických stanic uvádějí evapotranspirační koeficient. Ten je obyčejně vyjádřen v mm/den.

Fotografie č. 2: Příklad travního porostu při přežitkové strategii

Na základě ETK je možno zjistit jaké množství vody je potřeba pro optimalní, deficitní a přežitkové zavlažování. Vynásobením evapotranspiračního koeficientu (ETK) a travního koeficientu (Kt) lze zjistit požadované množství vody (tabulka č. 1)

Tabulka č. 1: Doporučené travní koeficienty pro jednotlivé typy zavlažování pro dané druhy trav.

Stupeň růstu a výkonnosti travního porostuTravní koeficient (Kt) pro chladnomilné druhy trav (C3)Travní koeficient (Kt) pro teplomilné druhy trav (C4)
Optimální0.800.60
Deficitní0.600.40
Přežitkové0.400.20

Zdroj: Harivandi, et al. 2009.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks