Text Size

Vlhkostní deficit

Voda je zdroj, který není nevyčerpatelný a proto je vysoce ceněná. Současné množství vody na naší planetě je stejné, jako bylo, když se Země vytvářela. 97% vody je v oceánech. Zbylá 3% tvoří sladkovodní zdroje. Z těchto tří procent je 69% ve formě ledovců a ledové pokrývky, 30% je voda podzemní a pouze 3/10 ze zbylého jednoho procenta je voda povrchová.

Voda je důležitá pro přežití travního porostu. Obecně jsou rostliny tvořeny ze 75-90% vody, ale pouze 1-3% je využito pro metabolické pochody. Zbytek je využit při transpiračních procesech. Když dojde k nedostatku vody, růst trávy je velmi negativně ovlivněn. V semiaridních, aridních a pouštních podmínkách může dojít k periodickému nebo sezónnímu nedostatku vody. Ale i trávy v oblastech, kde je dostatek vláhy, mohou prožít nedostatek vody a může dojít ke stresovému období bez dostatečného množství vody.

Nedostatek vody se pohybuje v různě škodlivé škále. Prvotní fáze nedostatku vody je označována jako uvadání. Uvadání je viditelná změna ve vzhledu travních stébel, která je způsobená ztrátou turgoru. K uvadání dojde tehdy, když je množství vypařené vody větší, než množství vody absorbované kořeny. Normální symptomy uvadání vypadají jako modro-šedé zbarvení trávníku, ke kterému dochází na menších, lokalizovaných místech. Dalším projevem uvadání je, že jestliže přejdete po trávníku, zanecháte za sebou stopy. Výskyt těchto stop je důsledkem nedostatku rostlinného turgoru.

Podmínky, které zvyšují vypařování vody a omezují absorbci vody kořeny, zvyšují tendenci travního porostu k uvadání. Mezi okolní podmínky, které zvyšují vypařování vody, patří vysoké teploty, vítr, sluneční záření a nízká vlhkost vzduchu.

Mělký nebo nějakým způsobem omezený kořenový systém snižuje příjem vody rostlinou. Hlouběji kořenící trávy jsou méně náchylné k uvadání než ty s mělkým kořenovým systémem. Půdní podmínky, které znesnadňují kořenový růst také napomáhají k uvadání. Půda, která je těžká a kompaktní znesnadňuje růst kořenů tím, že zabraňuje penetraci kořenů půdním profilem. Těžké a kompaktní půdy mají nízkou hladinu kyslíku, což negativně ovlivňuje dýchání kořenů a tím dochází k menšímu růstu.

Uvadání je dočasný stav, který může být změněn aplikací vody na postižené rostliny a tím dojde k obnovení rostlinného turgoru. Dlouhotrvající období a závažnost nedostatku vody může mít velmi negativní vliv na růst rostliny. To je známo jako sucho.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks