Text Size

Golf v zimě

Jedním z nejsložitějších rozhodnutí pro manažera golfového hřiště je otázka, zda nechat hřiště  přes zimu v provozu nebo ne. V dnešní době, kdy je každá koruna dobrá, může toto rozhodnutí finanční otázka hodně ovlivnit. Je ale dobré pamatovat na možné následky zimní hry:

Fotografie č. 1: Rozhodnuí, zda dovolit hru v zimním období, závisí jak na podnebních podmínkách dané lokality, tak na stavu travního porostu a stavu půdy.

1) opotřebení trávníku
2) zhutnění půdy (toto velmi závisí na typu půdy a její struktuře)
3) zpoždění nebo ztráta požadované herní kvality trávníku (hlavně greenů) na začátku jara
4) zvýšená možnost invaze Poa Annua na trávníku (díky prvním dvěma výše zmíněným bodům)

Možné scénáře

Zde nabízím obecný přehled možností zimní hry od nejmenšího opotřebení trávníku až k největšímu. I když je hra v průběhu zimních měsíců pokaždé negativní, snažte se zminimalizovat hru na zmrzlém trávníku, kde je přítomna námraza:

1)  Hra na suché, nezmrzlé půdě – i když i zde je možnost opotřebení, za těchto podmínek bude škoda na povrchu nejmenší.
2)  Hra na zmrzlé půdě – s největší pravděpodobností dojde k opotřebení trávníku, ale zhutnění půdy bude minimální.
3)  Hra na vlhké, nezmrzlé půdě – možným výsledkem bude značné zhutnění půdy, ale menší opotřebení trávníku. Jestliže je hřiště za těchto podmínek v provozu, nekolikanásobně se na konci zimy/začátku jara zvyšuje možnost poškození turfu mrazem.
4)  Hra na rozmrzající půdě (mokrá, nezmrzlá vrchní vrstva půdy) se zmrzlou půdou pod povrchem – tato situace má za následek jak poškození trávníku, tak zhutnění půdy. Hra za těchto podmínek by měla být vyloučena.

Nejsložitější rozhodnutí pro manažera hřiště je situace popsaná v bodě č. 4. Například greeny, které jsou ráno zmrzlé a mohly by snést hru, během dne se zvyšující se teplotou rozmrznou. Kdy a kdo rozhodne přesunout hru na dočasné greeny?

Fotografie č. 2: V severní Evropě, kde je hra v zimním období populární, se na některých hřištích typu “links” používají odpalovací gumové podložky.

Závěrem se dá říci, že celkově není zimní hra pro turf prospěšná, speciálně ne pro greeny, na kterých je růst travy minimální a proto je obnova poničeného travního povrchu velice složitá (v některých případech i nemožná). Také vytržené drny, značky po míčcích a celkové poškození povrchu je společně se zhutňením půdy dobrým médiem pro růst zimních plevených druhů trav jako je třeba Lipnice roční (Poa annua).

Jestliže je možnost, nejvíce chraňte greeny a odpaliště. Vytvořte a používejte pomocné nebo dočasné greeny jak nejvíce vám to vaše místní podmínky dovolí.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks