Praktické operace

Jinovatka

Jinovatka se m?že vyskytnout kdykoliv od podzimu do jara. K poškození turfu dochází, jestliže na zmrzlý trávník necháme vjet techniku nebo se po n?m za?ne chodit. Tato presentace Vám p?iblíží problematiku jinovatky a jak m?že poškození trávníku vzniknout. Pro shlédnuti této prezentace kliknete na odkaz pod textem. (Je potreba Quick Time software- download).

Prehraj prezentaci

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT