Text Size
Společnost GlobalTurf byla založena s úmyslem poskytnout aktuální vĕdecké informace mezinárodního mĕřítka pro superintendanty a manažery golfových hřiš' v jejich rodném jazyce. Náš mnohajazyčný tým specialistů na problematiku golfu, golfových hřiš' a sportovního turfu vám přiblíží aktuální informace ve čtyřech jazycích prostřednictvím čtyř nezávislých, ale navzájem propojených webových stránek. Doufáme, že naše informace budou pro vás zajímavé, poučné a časovĕ aktuální. Tĕšíme se na spolupráci s vámi a na vaše reakce.
Karl Danneberger, Ph.D., zakladatel GlobalTurf
PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

iBooks